يكشنبه 10 مرداد 1400, Sunday 1 August 2021, مصادف با 22 ذی‌الحجه 1442
  • از پنجره همراز به نصف جهان نگاه کنید...

  • 1

تیتر یک

فقط حدود نیمی از سالن همایش های بین المللی اصفهان افتتاح می شود
به رغم تبلیغات وسیع شهری؛
فقط حدود نیمی از سالن همایش های بین المللی اصفهان افتتاح می شود

در حالی که تبلیغات وسیع شهری در اصفهان به گونه ای شکل گرفته که حکایت از افتتاح کامل سالن همایش های بین المللی اصفهان دارد، اما ظاهرا روز آینده قرار...

شعار هزار و چهارصد

type3

اطلاع نگاشت