پنجشنبه 2 بهمن 1399, Thursday 21 January 2021, مصادف با 7 جمادی‌الثانی 1442
  • از پنجره همراز به نصف جهان نگاه کنید...

  • 1

تیتر یک

ترامپ مُرد و برجام زنده ماند
روحانی:
ترامپ مُرد و برجام زنده ماند

رئیس‌جمهوری گفت: آمریکا اگر به تعهداتش عمل کند، ما هم به تعهدات خود عمل کنیم. ترامپ مرد و برجام زنده ماند. تمام تلاش او از بین بردن برجام بود....

حهش تولید

type3

همراه اولی میانی وسط

اطلاع نگاشت