سه شنبه 11 آذر 1399, Tuesday 1 December 2020, مصادف با 15 ربیع‌الثانی 1442
  • از پنجره همراز به نصف جهان نگاه کنید...

  • 1

تیتر یک

تصویب کلیات طرح
با موافقت نمایندگان؛
تصویب کلیات طرح "اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران"

نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران موافقت کردند.

حهش تولید

type3

همراه اولی میانی وسط

اطلاع نگاشت