مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق  با تایید خبر رفع خاموشی‌ها و با تقدیر از هموطنانی که در کاهش مصرف برق و گاز همکاری کردند، گفت: بخش عمده خاموشی‌های ناشی از محدودیت سوخت نیروگاه‌ها هم اکنون برطرف شده است.

وی افزود: در حال حاضر و با کاهش مصرف انرژی که ناشی از همکاری هموطنان در سراسر کشور بود و با هماهنگی‌های صورت گرفته با شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی نفت، خاموشی‌ها رفع شد.

رجبی مشهید با بیان این که افزایش مصرف برق و گاز در بخش خانگی باعث خاموشی‌های پراکنده در کشور شده بود، از همه مشترکان خواست که در روزهای آینده نیز با رعایت مصرف بهینه، پرسنل صنعت برق و گاز را در تداوم خدمترسانی یاری کنند.

به گزارش تسنیم، در پی صرفه‌جویی حدود 10 درصد مصرف گاز و برق در بخش خانگی و تجاری هم اکنون شبکه برق کشور به حالت پایدار بازگشته و عمده خاموشی‌ها برطرف شده است، اما در صورتی که در روزهای آینده نیز صرفه‌جویی بهینه در مصرف گاز و برق خانگی مورد توه مردم نباشد امکان بازگشت خاموشی‌های پراکنده به خصوص در کلانشهرها وجود دارد.

انتهای پیام/