دوشنبه 3 ارديبهشت 1403, Monday 22 April 2024, مصادف با 13 شوال 1445
از پنجره همراز به نصف جهان نگاه کنید...

تیتر یک

پیوندهای عمیق اعتقادی و دینی دو ملت ایران و پاکستان ناگسستنی است
رییس جمهور:
پیوندهای عمیق اعتقادی و دینی دو ملت ایران و پاکستان ناگسستنی است

رئیس جمهور با بیان اینکه تبادل ظرفیت‌های قابل توجه موجود در دو کشور حتماً موجب انتفاع دو ملت ایران و پاکستان خواهد شد، افزود: در نشست هیئت‌های...