لذت خوب فیلم دیدن و فیلم خوب دیدن سال های گذشته فاصله نجومی زیرساخت های سینمایی در اصفهان وتهران را به رخ بیننده می کشاند و هرچند دیمبل و دیشو ساخت یک پردیس سینمایی در یکی از خیابان های قدیمی شهر درسالیان گذشته گوش شهر را کر کرد، اما به قول یکی از پیرهنرمندان هنر نمایش اصفهان، هرگز نمی توان پیرزن وسمه کرده را جای عروس به حجله فرستاد و نمی توان بازسازی یک بنا را به عنوان ساخت یک بنای نو به شهروندان قالب کرد، چرا که وقتی در یکی از سالن های همین پردیس بازسازی شده فیلمی پخش می شود، صدا در سالن کناری هم به گوش می رسد.
هرچند معضلاتی دیگر از قبیل نبود پارکینگ و مسدود شدن خیابانی که این پردیس درون آن قرار گرفته به روی خودروها و نبود جای مناسب برای آن هایی که می خواهند بلیط تهیه کرده و وارد سینما شوند، به ویژه در ایام بهمن ماه که سردی هوا استخوان را به گزش می گیرد، گریبان این پردیس را گرفته بود، اما باز هم اشتیاق جشنواره، فیلم دوستان و سینما رو های حرفه ای را به خط می کرد تا با این همه کاستی ها، مردمک چشم گشاد کنند و رخ به رخ پرده نقره ای، داستان های یک فیلم خوب را در شرایط بالا دنبال کنند. اما با انتشار خبر برگزاری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر که برای نهمین بار بخشی از آن هم در اصفهان برگزار می شود، خبری به گوش رسید که بارقه امید را در چشم سینما دوستان به درخشش وا داشت و آن هم این که این بار اصفهانی ها فیلم های جشنواره فجر را در پردیس مدرن اصفهان سیتی سنتر به تماشا می نشینند که بی شک توان بخش خصوصی را به رخ بخش دولتی خواهد کشید.
بخش خصوصی در حوزه سینما امسال در حالی وارد کارزار نمایش شد که با این ورود، خط بطلانی بر انحصار گرایی دولتی کشید و نه تنها شانه به شانه، که به جرات می توان گفت یک سر و گردن بالاتر از بخش دولتی قدم برداشت، چرا که سیتی سنتر اصفهان در محلی از شهر واقع شده که نه تنها دسترسی ها به آن آسان است، که وجود فضای پارکینگ به تعداد کافی، محل مسقف برای انتظار ورود به سینما، فضای مدرن سینمایی و ... نیز از مزایای فضای سینمایی اصفهان سیتی سنتر است.
بی شک ورود بخش خصوصی در هر عرصه ای فضای رقابت را تقویت و انحصار گرایی را از بین می برد، اما مهم تر از آن این که ورود پردیس مدرن اصفهان سیتی سنتر بالش نرمی که انحصار دولتی زیر سر برخی پردیس های بازسازی شده گذاشته را برداشت و مسیری را برای ارایه کیفیت بیشتر با هزینه کمتر در شان مردم شریف اصفهان گشود که در این میان نباید از نقش سرمایه گذاران بخش خصوصی در کنار حمایت های اداراتی چون فرهنگ و ارشاد غافل بود.

 

یادداشت از پارسا فرزین