علی ساری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح سئوال از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در خصوص شرکت های فولادی استان خوزستان اظهار کرد: بخش عمده ای از انتقال سهام شرکت فولاد اکسین خوزستان در عدم شفافیت در حال انجام است و وزیر کار باید با قدرت این مسئله را کنترل کند.

ساری گفت: عده ای در نظر دارند با انتقال سهام شرکت های فولادی خوزستان برای خود یک هلدینگ راه اندازی کنند و به مرور صنایع استان نیز در خارج از خوزستان، مدیریت شوند. 

وی همچنین تاکید کرد: علت تمرکز این مجموعه بر سهام فولاد اکسین این است که این شرکت تنها شرکت تولید ورق های عریض در سطح کشور است و مصرف صادراتی نیز دارد. 

ساری گفت: باید در نظر داشت که اگر قرار باشد مجموعه ای بدون شفافیت دست به چنین اقداماتی بزنند ۱۰۰ در صد تبعات اجتماعی شدیدی را مواجه می شوند.