سخنگوي سازمان آتش نشاني از معارفه معاونت جديد عملیات سازمان آتش نشانی خبر داد و گفت: مدیر عامل سازمان آتش نشانی امروز بعداز ظهر طی حکمی آتش پاد سوم مجید رضوانی مدیر منطقه ۱ عملیاتی سازمان امروز به عنوان معاون عملیات منصوب كرد.
فرهاد كاوه آهنگران در گفت گو با خبرنگار همراز اظهار كرد:در اين مراسم از زحمات آتش پاد سوم حمید رضوانی در طی ۶ سال تصدی پست معاونت تقدیر و تشکر شد.
وي در زمينه علت اين تصميم خاطر نشان كرد: اين تفويض سمت يك تصميم مديريتي بود و دليل خاصي نداشت.