به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، هرچند زمزمه هایی از تخلف این افراد تا پیش از این به گوش رسیده بود، ولی تا زمانی که رسما سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت آنان سخن به میان نیاورده بود، باز هم برخی از مسببین این وضعیت تلاش می کردند تا خود را پشت بازار مکاره سیاست زدگی جناح های سیاسی مخفی کنند، اما وقتی سخن سخنگوی قوه قضائیه منعقد شد، به یکباره آب سردی بود بر پیکر اعتماد عمومی و آنچه که در بحبوحه بهم ریختگی بازار ارز و دلار از زبان مسئولان و متولیان امر بیان و پاسخ های تمسخر آمیزی که به منتقدان این بازار ارایه می شد.

هر چند که مطمئنا ورود غیر قانونی مدیران ارشد بانک مرکزی به بازارهای قاچاق ارز و دلار تبعاتی غیر از وضعیت کنونی بازار نداشته و نخواهد داشت، ولی پذیرش و باور این مسئله که سر این رشته صرفا به رئیس وقت بانک مرکزی ختم شود، کمی غیر قابل باور بوده و به نظر می رسد ایشان نیز در این مسئله از مقام دیگری چراغ سبز دریافت کرده که باید ابعاد وسیع این مسئله به طور کامل مورد واکاوی قرار گیرد.

ورود 28 مرحله ای ارز به بازار قاچاق آن هم توسط متهمی کمتر از 30 سال حرکت در مسیری است که مشابه آن را در پرونده بابک زنجانی دیده بودیم، با این توضیح که ظاهرا مارگزیده در بازار ارز آن هم با پشتوانه بانک مرکزی دوباره گزیده شده و حدود 160 میلیون دلار و 20 میلیون یورو که قرار بود وضعیت آشفته بازار را سمان دهد، به یکباره هدر رفت و قاچاق این میزان ارز و دلار به بازار های خارج از کشور، بیمار در حال احتضاری را خوب که نکر هیچ، بلکه حال او را وخیم تر هم کرد.

حال با جمعا 21 سال حبس برای سه متهم اصلی این پرونده هرچند تا حدودی عدالت برقرار و اجرا شده است، حتی نسبت به اعضای کابینه، ولی آیا واقعا نباید مدیران بعد از 42 سال گذشت از انقلاب شکوهمند اسلامی، همواره هراس آن را داشته باشند که در صوت اتخاذ تصمیمی اشتباه و یا حمایتی بی مورد از فردی که می تواند مسئله ای اینچنین را تا این حد بحرانی کند، باید مقابل قاضی باستند و نسبت به حقوق ناحق شده مردمی مظلوم پاسخ دهند؟

بی شک حبس تعزیزی این افراد نشان دهنده قاطعیت دستگاه قضایی با متهمین و متخلفین خواهد بود، ولی برای جبران خسارت هنگفتی که به بازار ارز، اعتماد عمومی و وجهه ملی بانک مرکزی وارد شد چه برنامه ای در دستور کار هست؟

 

 

 رضا صالحی پژوه

 نام نویسنده : رضا صاللحی پژوه

رایانامه : hamraznews@gmail.com