فکری تولید شده توسط عده ای خاص در مراکز بزرگ رسانه ای دنیا و پیروی خواسته یا ناخواسته مردمی که حالا از نقش دریافت کننده پیام به نقش بازیگران بزرگ عرصه جریان سازی تبدیل شده اند و با استفاده از فضای مجازی و تکنیک شهروند خبرنگاری، در انتشار پیام هایی که با اهداف خاصی منتشر می شوند، می کوشند.
بی شک پشت پرده این پیام ها و این جریان سازی ها، رسانه های قدرتمندی هستند که با علم بر تکنیک "مارپیچ سکوت" سعی بر آن دارند تا موضوعی را که غالبا به لحاظ دینی در زمره منکر ها دسته بندی می شوند، موضوعی عادی جلوه دهند و به گونه ای رفتار کنند تا هرگونه مخالفت با موضوع مورد جریان قرار گرفته، مخالفت با روشنفکری و نواندیشی تلقی شود.
در این صورت پیام اتاق فکر دشمن به طرز عجیبی با سرعت و گستره بالا بین توده های جمعیتی منتشر شده و اثر گذاری بالایی هم پیدا می کند که هرگونه واکنش کارگزاران نظام نسبت به این جریان سازی می تواند برای کشور هزینه زا باشد.
طی سالیان متمادی برخی بر این عقیده بوده اند که می توانند با پاک کردن صورت مسئله، به مسائل پیش آمده فائق آیند، غافل از این که این پاک کردن صورت مسئله، فراهم آوردن زمینه برای پیشروی دشمن با ابزار ارتباطی جدید به دل جبهه خودی است و اگر این رفتارها را گل به خودی تلقی نکنیم، کمتر از آن نیز نمی توانیم در نظر بگیریم.
بی شک در فقره فیلترینگ تلگرام، فارغ از حواشی که چه کسی دستور فیلترینگ آن را صادر کرد و اکنون چه سرنوشتی دارد وکجاست؟ باید گفت این تصمیم نسنجیده باعث شد تا به ناگاه دسترسی شهروندان در هر سن و جنسی با هر نگرش و میزان تحصیلاتی به فیلتر شکن ها آسان شود و در کنار آن اتفاقات تلخ و ناگواری در حلقه های مختلف اجتماعی بیافتد که بالا رفتن سن ازدواج و افزایش آمار طلاق بخشی از این تصمیمات خلق الساعه می باشد.
لذا بهترین شیوه برای جلوگیری از این موضوع، می تواند راه اندازی قرارگاهی با رویکرد پرداختن منطقی و به نوعی بومی سازی شده به موضوع رسانه و تولید و انتشار و یا حتی بازانتشار پیام بوده با شناسایی گروه های مخاطبی که با دسترسی به ابزار ارتباطی، دریافت پیام برای آن ها از هر موضوعی آسان تر شده وپیش بینی می شود مسیر سهل الوصول شدن پیام ها در آینده نیز ادامه داشته باشد.
در این قرارگاره رسانه ای که باید به طور غیر سازمانی و با حمایت رسانه های موثر سراسری، منطقه ای و محلی بدون سوء گیری فعالیت خود را آغاز کند، بخش هایی به انتشار پیام هایی با نگاه اطلاع رسانی و بخش هایی نیز با نگاه روشنگری و مقابله با شایعات به صورت مستند و مستدل می پردازد و در این میان قوه قضائیه که تاکنون اگر نگوئیم نمره قبولی در بخش اطلاع رسانی نگرفته، بی شک باید بگوئیم با نمره ای ناپلئونی قبول شده و جای کار بسیار دارد و به نظر می رسد در دوره جدید مدیریت این قوه، نگاه ویژه ای به این مقوله شده باشد، در این زمینه نقش بسزائی خواهد داشت.
در نهایت نیز این دو رویکرد می تواند منجر به آموزش و پیشگیری در زمینه های متعدد معضلات اجتماعی شود که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخشی از وظایف قوه قضائیه می باشد.
در ادامه به نظر نگارنده این سطور، راه اندازی مقدماتی این قرارگاه می تواند بخشی از مقابله با جریان سازی های مسموم دشمنان باشد و با تکمیل شدن ساختار آن، روز به روز قوی تر عمل کرده تا در آینده ای نزدیک به یک درخت تنومند هوشیار سازی، آموزش، اطلاع رسانی و جریان ساز مبدل شود.
به طور مثال، وقتی دشمنان تلاش دارند تا عمل مذموم سگ گردانی در جامعه ای شیعی که فارغ از در نظر گرفتن مسائل شرعی، به دفعات باعث ایجاد مزاحمت های نگران کننده برای برخی شهروندان شده است را عادی جلوه دهند، چرا نباید در قرارگاهی منسجم پادزهر این همه مسمومیت اجتماعی تولید و به بدنه جامعه تزریق شود تا شاهد آن نباشیم که این عمل غیر شرعی با انبوهی از توجیهات به ظاهر شرعی در دل خانواده های تقریبا مذهبی که دچار اختلاط فرهنگی شده اند نیز نفوذ کند؟

 

به قلم رضا صالحی پژوه