سید احمد حسینی نیا در حاشیه ارایه میز خدمت در نماز جمعه اصفهان اظهار کرد: شهرداری اصفهان در راستای انجام مسئولیت اجتماعی و با هدف کاهش مراجعات و اتلاف وقت شهروندان، کمک به محیط زیست و شفافیت در امور و مباحث شهری در مناطق ۱۵ گانه شهرداری برنامه الکترونیکی کردن ساختارها و فرایندها را دنبال کرده است.

وی با اشاره به اینکه در نسل اول شهرسازی رویکردها مبتنی بر بستر کشاورزی، در نسل دوم مبتنی بر صنعت، در نسل سوم مبتنی شهرسازی الکترونیک و رویکرد فعلی شهرسازی دانش محور است، افزود: باتوجه به رشد روزافزون جمعیت و توسعه فناوری، شهرداری اصفهان با همکاری سازمان فاوا سیستمی طرح ریزی کرد که در فاز اول ساختار الکترونیکی و در فاز دوم هوشمند سازی را دنبال می کرد و این امکان را به شهروندان می دهد تا از طریق مرورگرهایی که تعریف شده، خدمات مورد نیاز را بدون مراجعه به شهرداری ها دریافت کنند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با یادآوری اینکه شهرداری اصفهان در سال ۹۴ اقدام به نصب و راه اندازی سامانه سرای هشت کرد، گفت: دو سامانه شهرنما و سامانه امور مهندسی نیز به آن افزوده شد و ساختار الکترونیکی در شهرسازی فعال شد.

وی با بیان اینکه در ادامه مسیر شهرسازی هوشمند و شهرسازی دانش محور در برنامه های شهرداری اصفهان دنبال شد، تصریح کرد: فاز دوم پروژه از تیرماه ۹۸ شروع و به صورت یک کار گروهی و مشترک در شهرداری برنامه ریزی شد، در این راستا یک سرور در منطقه ۱۲ نصب شد و عملا توانستیم سامانه اصفهان نما یا شهر با چند کلیک را از منطقه ۱۲ از بهمن ماه سال گذشته آغاز کنیم.

حسینی نیا با بیان اینکه مدیریت هزینه و خدمت به شهروندان در ساختار فاز یک با هزینه ای معادل ۲.۴ دهم میلیارد انجام شد، افزود: هزینه فاز دوم بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان برآورد شد که این کاهش هزینه به خاطر این بود که مجموعه شهرداری تلاش کرد و بخشی از فرایندها را انجام دادند تا با حداقل هزینه اجرا شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: آنچه به عنوان شرح خدمت در این سامانه برنامه ریزی شده ۳۴ خدمت تحت عنوان خدمات اینترنتی شهرسازی و درآمد است که ۲۶ خدمت از اردیبهشت ماه در مناطق ۱۵ گانه ارائه شده و ۸ خدمت نیز به صورت پایلوت در چند منطقه ارائه می شود تا در نهایت از نیمه اول تیر به مرور در همه مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان اجرا کنیم.

وی با بیان اینکه با مراجعه به این سامانه شهروندان می توانند بدون مراجعه به شهرداری خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند، تصریح کرد: در این سامانه یک خدمت تحت عنوان «پرونده من» دیده شده که تمام امکانات مورد نیاز را در اختیار شهروند قرار می دهد و حتی می توانند طرح های عمرانی و توسعه شهری را رصد کنند.

حسینی نیا اضافه کرد: خدمات این سامانه به صورت کلی در دو بخش عمومی و اختصاصی تعریف شده است. خدمات عمومی خدماتی است که برای شهروندان تعریف شده و خدمات اختصاصی برای مهندسان طراح و ناظر تعریف شده است.

وی اظهار امیدواری کرد که در حوزه شهر هوشمند و دانش محور بتوانیم در آینده خدمات فراوانی در اختیار شهروندان اصفهان قرار دهیم و افزود: ساختار این برنامه ساده است و شهروندان می توانند ۲۶ خدمتی که رونمایی کردیم را با مراجعه به سیستم دریافت کنند.

به گفته وی، در قالب این سامانه شهروندان می توانند خدمات مورد نیاز خود را در ۷ روز هفته و به صورت ۲۴ ساعته دریافت کنند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با اعلام اینکه از یکصد خدمتی که شهردار اصفهان اعلام کرد بر روی این سامانه ارائه خواهد شد، ۳۴ خدمت خاص شهرسازی و درآمد است، افزود: سایر خدمات در بخش های دیگر حمل و نقل، فرهنگی، خدماتی و عمران خواهد بود که هرچه زودتر عملیاتی خواهد شد.

وی یادآور شد: امضای الکترونیکی و مباحث امنیتی برای انجام امور شهروندان در این سامانه تعریف شده و با بانک ها و ادارات خدمت رسان نیز هماهنگی لازم به عمل آمده است تا این سامانه مبنای فعالیت و ارتباط با شهرداری باشد.

حسینی نیا درخصوص آموزش شهروندان برای استفاده از خدمات این سامانه نیز گفت: در بخش آموزش هم سامانه ۱۳۷ و هم تلفن هایی که به معاونت شهرسازی شهرداری متصل می شود تعریف شده و ۱۰ راهبر آماده می کنیم تا پاسخگوی پیام ها و سوالات شهروندان باشند.