این را می توان در نشانگرهای سازمان محیط زیست استان هم دید، همه سبز هستند. سبز باشید دوستان عزیز. نمی دانم برای مدیران استانی چه چیزی می تواند مهم باشد. دعوای تقی و نقی در کیلومترها آنسوتر از کشور ما، دوچرخه سواری یک دختر، یا مرگ زنده رود، خشک شدن تالاب بین المللی گاوخونی، هجوم مهاجران به استان که فرهنگ را نشانه رفته است.

دیدن و شناخت مشکلات، خیلی سخت نیست. شرق فرودگاه اصفهان و به تاراج رفتن خاک و ساخت کانون های ریز گرد، سین برخوار و دولت آباد و حراج خاک، ایستادن روی سی و سه پل و دیدن مرگ زنده رود.

اینها ساده است، اما در پس دیدن، درک و شعور است که شاید آن نایاب باشد. البته همان دیدن نیز از پس خودروهای سیاه رنگ و تشریفاتی ممکن است که میسر نباشد.

برای مدیر اصفهان این مهم است که در همان زمان که سدهای کشور سر ریز شده اند، بگوید که نیمی از سد زاینده رود آب دارد و از خود نپرسد که چرا نیمی از آن آب ندارد؟ یا چیز است یا خودش را به چیزی میزند!!!!!!!!


خانم مسئولی که با هزینه و مالیات من و دیگر قشرهای تحت فشار به ایتالیا می روید و دوستان خود را به سبب تنها نبودن با خود همراه می کنید، کرسی شورای شهر برای خدمت است.

می دانید اشتباه ما از کجا بود، از انجا که از مدینه گفتیم و در راه شام قدم برداشتیم. ریزگردهای امروز اصفهان که سر شار از فلزات سنگین هستند و علاوه بر ایجاد سرطان و آلرژی، موجبات نقص جنین هم می شوند(به مقالاتی مراجعه کنید که میزان سرب و کادمیم را در ریز گردهاب تالاب بین المللی گاوخونی اندازه گیری کرده و نقش این فلزات را در سقط جنین اشاره می کند) را نمی توان با سکوت تدبیر کرد، تا چه زمان به تهران می گویید که همه چیز در استان اصفهان خوب است؟

اصفهان غمگین ترین شهر ایران، اصفهان بالاترین نرخ رشد مالیات ایران، اصفهان کم بهره ترین استان از سرانه بودجه، اینها همه نتایج مسولان کوتاه قامتی است که برای این استان انتخاب می شوند.

آقایان و خانم ها، خاک بر سر اصفهان شده است!!!! بیدار شوید، قبل از آنکه تاریخ شما را تنبیه کند.


م، الف، سایه