به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات پایه منابع آب که در مجموعه شرکت مدیریت منابع آب ایران و زیرمجموعه وزارت نیرو است، در ساختار سازمانی خود وظایفی چون "نظارت بر جمع آوری، انتقال،کنترل وپردازش اولیه آمار و اطلاعات آبهای سطحی وزیرزمینی"، "تشکیل وساماندهی بانکهای اطلاعات پایه منابع آب کشور(کمی وکیفی)"، "کنترل و پردازش نهایی آمار واطلاعات منابع آب سطحی وزیرزمینی کشور جهت ورود به بانک اطلاعات" و "شناخت منابع آب کشور از نظر کمی و کیفی درحوضه های آبریز اعم از آبهای سطحی، زیرزمینی، تلفیق آنها و تهیه اطلس‌های منابع آب" دارد.

تمامی این وظایف سازمانی، حاکی از این است که مسئول اصلی سنجش و ارائه آمار بارش‌های کشور به عنوان منابع آب‌های سطحی که در اطلس منابع آب ایران قرار گرفته و مبنای تصمیم‌گیری کلان در خصوص تأمین و مصرف آب در کشور در بخش های شرب، کشاورزی و صنعت می‌شود، دفتر مطالعات پایه منابع آب کشور است.

با این وجود، مرکزی زیرمجموعه سازمان هواشناسی با نام مرکز ملی مطالعات، پایش و هشدار خشکسالی به صورت روزانه اقدام به ارائه آمار بارش‌های کشور می‌کند، آمارهایی که بعضاً چندین میلی‌متر کمتر از آمارهای روز دفتر مطالعات پایه منابع آب کشور است.

آنچه به نظر می رسد، این مرکزِ زیرمجموعه وزارت راه‌وشهرسازی با استفاده از ایستگاه‌های باران‌سنجی خود اقدام به تهیه آمار بارش‌ها می‌کند، ایستگاه‌هایی که خروجی متناقضی با ایستگاه‌های باران‌سنجی شرکت مدیریت منابع آب ایران دارند.

حال باید از دولت پرسید که چرا دو مجموعه در دو وزارتخانه مختلف، موازی کاری کرده و این ارائه آمار جزیره‌ای که هر کدام بدون توجه به آمار دیگری، آماری را به عنوان میزان بارش‌های کشور ارائه می‌کنند با چه منطقی صورت می‌گیرد؟

مرکز ملی مطالعات، پایش و هشدار خشکسالی اعلام کرده که میزان بارش‌های کشور تا 29 آبان‌ماه 34.3 میلیمتر بوده و در سال گذشته نیز در مدت زمان مشابه 44.9 میلیمتر بارش داشته ایم، در حالی که طبق آمار رسمی ارائه شده توسط دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، میزان بارش‌های کشور تا 29 آبان‌ماه 37.8 میلی‌متر بوده و در سال گذشته نیز در مدت زمان مشابه 49.1 میلی‌متر بارش داشته ایم.

این اختلاف 3 تا 5 میلیمتری در آمار ارائه شده به عنوان بارش‌های کشور در یک بازه زمانی ثابت و مشخص و از زبان دو مرکز دولتی، نشان دهنده اختلاف 4 تا 8 میلیارد مترمکعبی حجم بارش‌های کشور در این دو آمار متفاوت است. حال باید وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی پاسخ دهند که چطور یک کار ثابت (سنجش بارش‌های کشور) را در یک بازه زمانی مشخص با آمارهایی با این مقدار اختلاف فاحش ارائه می‌دهند؟

نکته مهمی که وجود دارد این است که هر دو مرکز، چه دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران و چه مرکز ملی مطالعات، پایش و هشدار خشکسالی، گزارش‌های آمار بارش‌های کشور را به صورت روزانه روی وبسایت خود قرار می‌دهند و نمی توان مدعی شد که میزان بارش‌های کشور ارائه شده توسط دو مرکز دولتی با اختلاف فاحش، توجیه پذیری علمی دارد؛ حال اگر مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور با استفاده از آمار نادرستی که منطقاً یکی از این مراکز ارائه کرده، مطالعات پژوهش محور انجام دهند و داده‌های بدست آمده از مطالعاتی که آمار پایه آن اشتباه بوده، مبنای تصمیم‌گیری در یک بخش کشور قرار گیرد، آیا آن‌روز وزرای نیرو و راه‌وشهرسازی می‌توانند پاسخگوی خساراتی باشند که از نتیجه موازی کاری و بی‌توجهی امروزشان حاصل شده است؟

انتهای پیام/