مدير عامل شركت پالايش نفت اصفهان با اعلام این خبر گفت: ظرفیت کلی شركت پالايش نفت اصفهان، به طور متوسط 375 هزار بشکه در روز است که با راه‌اندازی واحد تقطیر شماره 3، این ظرفیت در 3 واحد تقطير، توزیع گرديده و در نتيجه موجب کاهش بار ترافیکی خوراک در آنها شده است. با اين روند نه تنها زمان عمر كاركرد تجهيزات بيشتر مي شود، بلكه كاهش هزينه هاي عملياتي و تعميراتي را در پي دارد.
مرتضی ابراهیمی افزود: در طول ساليان گذشته بر اساس ضرورت و نياز كشور، تغييراتي در سيستم هاي عملياتي اين شركت ايجاد شده بود، به طوري كه تا قبل از راه اندازي واحد تقطير 3، خوراک نفت خام پالایشگاه، وارد دو واحد تقطیر می گرديد و این امر منجر به افزایش ترافیک خوراك و محصولات داخل برج‌های جداکننده مي شد. خوشبختانه با راه‌اندازی واحد تقطیر شماره3 ، علاوه بر توزیع يكنواخت خوراک در واحدهاي عملياتي، ضریب ایمنی بالاتر رفته و با توجه به جدید بودن تجهیزات اين واحد، کیفیت محصولات تولیدی نیز افزایش چشمگير يافته است. به عبارت ديگر با راه اندازي اين واحد، ظرفيت هر كدام از واحدهاي تقطير 1و2 ، به 120 هزار بشكه در روز كاهش مي يابد و همچنين ظرفيت واحد تقطير شماره 3 نيز روزانه 120 هزار بشكه خواهد بود.
وي با تاکید بر این که هدف از راه‌اندازی این واحد بهبود عملکرد شركت پالايش نفت اصفهان بوده و ظرفیت پالایشی افزايش نخواهد شد، تصريح كرد: با راه‌اندازی این واحد، ظرفیت کلی پالایشگاه از 375 هزار به روزانه 360 هزار بشکه كاهش مي يابد.
ابراهيمي با اشاره به اينكه با راه اندازي واحد تقطير شماره 3 واحدهاي كاهش گرانروي موجود از مدار عملياتي نفت خام خارج شده و در مد عملياتي اصلي قرار گرفتند. ادامه داد: اين تغييرات موجب كاهش ميزان توليد نفت كوره و به جاي آن، افزايش محصولات با ارزش مانند بنزين،نفت سفيد، سوخت هواپيما و گازوئيل گرديده است. با اين وجود در صورت نياز كشور به تولید بنزین بیشتر، مي توان از ظرفیت پالایشی پالایشگاه در دو واحد جانبی غلظت‌شکن استفاده كرد و خوراك شركت را حدود 60 تا 70 هزار بشکه‌ در روز افزايش داد.
مدیرعامل شركت پالایش نفت اصفهان عنوان نمود: طراحي و تامين بخش عمده تجهيزات اين واحد كه توسط سازندگان توانمند داخلي و تحت نظارت شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران صورت پذيرفته است و در حال حاضر اين این واحد راه اندازي و به مرحله بهره‌برداری رسيده است.