دولت کانادا از یک برنامه مالی جدید به ارزش میلیاردها دلار کانادا به منظور تقویت اقتصاد این کشور در میان بحران کرونا، رونمایی کرد.