رکابزنان ایران در ماده تایم تریل انفرادی المپیک نظامیان جهان هشتم و بیست و ششم شدند.

به گزارش ایسنا، بازی های المپیک نظامیان جهان در ووهان چین در حال برگزاری است. امروز (شنبه) در رشته دوچرخه سواری ، رقابت تایم تریل انفرادی برگزار شد که نمایندگان ایران موفق به کسب مدال نشدند.بهنام آرین هشتم و حامد عبادی بیست و ششم شد.

نتایج تایم تریل انفرادی به شرح زیر است:1-آنتون وروبیوف از روسیه با زمان 38 دقیقه و 32 ثانیه و 645 هزارم ثانیه2-مانفرد گامپر از اتریش با زمان 38 دقیقه و 50 ثانیه و 508 هزارم ثانیه3- جرمی کابوت از فرانسه با زمان 38 دقیقه و 53 ثانیه و 798 هزارم ثانیه..8- بهنام آرین از ایران با زمان 40 دقیقه و 8 ثانیه و 443 هزارم ثانیه26- حامد عبادی از ایران با زمان 42 دقیقه و 35 ثانیه و 630 هزارم ثانیهایران در ماده استقامت جاده نیزنماینده دارد که دوشنبه هفته جاری برگزار می شود.

انتهای پیام