با حضور اعضای کمیته‌های بدوی و تجدید نظر حرفه‌ای سازی باشگاه‌های ایران، نخستین جلسه در این خصوص در فدراسیون فوتبال برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امور مربوط به کسب مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها رسما آغاز شد و نخستین جلسه در این رابطه صبح امروز در دفتر روابط عمومی فدراسیون فوتبال با حضور اعضای کمیته های بدوی و تجدید نظر صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌های ایران شکل گرفت.

در این نشست اعضای کمیته صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌های ایرانی به صورت آنلاین با اعضای کنفدراسیون فوتبال آسیا به بررسی مدارک ۱۶ باشگاه لیگ برتری پرداختند. این جلسه با بررسی چهار نماینده کشورمان در رقابتهای فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا شروع به کار کرد.