به گزارش پایگاه خبری همراز نیوز به نقل از  مهر، سومین چاپ کتاب «نقاشی قهوه خانه» با عنوان فرعی «خاطرات کاظم دارابی متهم دادگاه میکونوس» نوشته محسن کاظمی از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شد. چاپ نخست این کتاب در اواخر زمستان سال گذشته (۱۳۹۷) منتشر شده بود. این کتاب به بیان خاطرات کاظم دارابی دانشجو و تاجر ایرانی مقیم آلمان و از متهمان اصلی حادثه تروریستی رستوران میکونوس یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های تاریخ قضائی آلمان در شهریور ۱۳۷۱ می‌پردازد که منجر به کشته شدن تعدادی از رهبران حزب دموکرات کردستان ایران گردید.

از زمان وقوع حادثه میکونوس تا امروز، افراد، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی هریک از زاویه دید خود به ماجرا نگریسته‌اند و هریک نقش خود بر دیوار میکونوس زدند، اما عجیب آنکه تنها کسی که تا امروز امکان و فرصتی نداشته که نقد و نگاه خود را در معرض داوری بگذارد، همین متهم اصلی بود. بر این اساس این کتاب پرده‌ای است از نگاره‌ها و نقش‌های مختلف، که نقال آن کاظم دارابی است، که هم نقش‌پرده خود می‌زند، هم نقال و پرده‌خوان دیگر نقش‌هاست. دارابی در سراسر کتاب خود را بی‌گناه و قربانی ماجرای میکونوس می‌داند. او معتقد است دادگاه آلمان تحت تأثیر فضاسازی‌های اپوزیسیون و دستکاری‌های رسانه‌ای برای متهم کردن دولت ایران به ترور دولتی و هجمه به ایران او را دستاویز قرار داده است.

این کتاب به همت محسن کاظمی، پژوهشگر تاریخ معاصر، طی ۲۵ مصاحبه از فروردین ۱۳۸۷ تا تیر ۱۳۸۷، در حدود ۳۴ ساعت شکل گرفته است. محسن کاظمی در مقدمه خود بر کتاب، هدف کار خود را پرسش از چیستی و چرایی ماجرای میکونوس، عاملان، پایان و پیامدهای این ماجرا می‌داند. او که خود معترف است در فرآیند این کتاب و مصاحبه‌ها تنها به پاسخ برخی پرسش‌ها دست یافته است و برخی دیگر همچنان برایش بی‌پاسخ باقی مانده‌اند معتقد است؛ «بسیاری از پژوهش‌ها به دنبال پاسخ به مسئله‌ها و معضلات، در مسیر کشف قضایا و فضاهای جدید قرار می‌گیرند. اما برخی پژوهش‌ها برای ایجاد سوال یا برتاباندن سوالات در ذهن جامعه مخاطب صورت می‌گیرند. پژوهش در خاطرات دارابی به دنبال هر دو است. وضعیت اول طبیعت هر پژوهش است، اما در وضعیت دوم در پی آن است تا ذهن وقاد و نقاد مخاطب را در جهان پیرامون به حرکت و پویش درآورد.»