به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، کتاب «انواع ادبیات و سبک‌های ادبی فارسی»؛ به سرپرستی زنده‌یاد اسماعیل سعادت پژوهشگر و رئیس فقید گروه دانشنامه فرهنگستان زبان، به کوشش سمیه ربیعی منتشر شد.

کتاب حاضر که توسط نشر سخن و با همکاری فرهنگستان زبان روانه کتابفروشی‌ها شده، مجموعه‌ای است مشتمل بر 19 مقاله از مقالاتی که پیش از این در دانشنامه زبان و ادب فارسی منتشر شده بود. موضوع این مقالات، گونه‌های مختلف و سبک‌های ادبی است که به قلم پژوهشگران مختلف نوشته شده است.

«انواع ادبیات و سبک‌های ادبی فارسی» با مقاله‌ای متمرکز بر بررسی معنی لغوی «ادب» در دوره‌های مختلف آغاز می‌شود. نویسنده برای هر معنی در ادوار مختلف، شواهدی از متون منطوم و منثور ارائه می‌دهد. در این بخش دو معیار مهم برای ادب درنظر گرفته شده است: ظرافت در گفتار و پندار و کردار و میانه‌روی در کارها. در پی آن، مؤلف ویژگی‌های ادب را در دوره ساسانی ذکر می‌کند که به سه رشته عمده دبیری و سخنوری (بلاغت) و آداب‌دانی تقسیم می‌شده است.

مولف سپس از انتقال ادب ساسانی به فرهنگ اسلامی و افراد مؤثر در آن سخن می‌گوید و این‌که پس از مدتی، دوره درگیری دو فرهنگ عربی و فارسی پایان یافت و زمینه برای همزیستی دو فرهنگ ایرانی و اسلامی فراهم آمد و از آن پس همه آثاری که در زبان فارسی در زمینه ادب پدید آمده بود از دو سو تأثیر پذیرفت: یکی از سوی ادب ایرانی-اسلامی و دیگری از سوی ادب سنتی و ناب ایرانی که مهم‌ترین نماینده آن در زبان فارسی شاهنامه است.

نشر سخن به تازگی کتاب دیگری نیز با تمرکز بر گزیده‌ای از مقالات دانشنامه زبان و ادب فارسی منتشر کرده است. کتاب «پنج شاعر بزرگ ایران» که به سرپرستی زنده‌یاد سعادت و به کوشش مژگان گله‌داری به چاپ رسیده نیز تلاش دارد از منظر مقالات جمعی از پژوهشگران پنج شاعر نامدار زبان فارسی، فردوسی، نظامی، مولوی، سعدی و حافظ را به مخاطبان معرفی کند.

نشر سخن با همکاری فرهنگستان زبان کتاب «انواع ادبیات و سبک‌های ادبی فارسی» را در 520 صفحه و به قیمت 110 هزار تومان در دسترس علاقه‌مندان قرار داده است. 

انتهای پیام/