کتابفروشی انتشارات نگاه در خیابان کریم‌خان زند تهران آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتابفروشی موسسه انتشاراتی نگاه کار خود را در خیابان کریم‌خان زند شهر تهران آغاز کرد.

علیرضا رئیس‌دانا مدیر این‌انتشارات در این‌باره به مهر گفت: انتشارات نگاه که کار خود را از دهه ۱۳۵۰ آغاز کرده، سعی دارد با افتتاح فروشگاه مرکزی خود، قدمی در راستای احترام به مخاطب و گسترش فضاهای فرهنگی بردارد.

وی گفت: قصد داشتیم برای آغاز به کار فروشگاه، مراسم افتتاحیه‌ای داشته باشیم اما با توجه وضعیت فعلی کشور و شیوع بیماری کرونا، برگزاری این‌مراسم لغو شد و فروشگاه کار خود را بدون برگزاری این‌مراسم آغاز کرد.

رئیس‌دانا گفت: در حال حاضر فروشگاه از ساعت ۹ صبح تا ۸ شب فعال است و عناوین منتشر شده‌مان را که تا امروز به بیش از ۳ هزار عنوان شده‌اند، با رعایت مسائل بهداشتی و ضوابط مربوط به کرونا عرضه می‌کند.