سپیده بارانی: به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز: خبرنگار ما در گفتگو با مهندس محمد امین یوسف زاده مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان کم و کیف تولید این محصول استراتژیک را مورد کنکاش قرار داده است که مشروح آن را در ادامه می خوانید :
مهندس یوسف زاده گفت : ریل تولیدی ذوب آهن مطابق با استانداردDN13674 است و کلیه آزمایش های مورد نیاز را به سختگیرانه ترین روش ممکن گذرانده است.
کشور ایران به واسطه ذوب آهن اصفهان ریل تولید می کند
مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان تصریح کرد : در تولید ریل پا به پای اروپا پیش می رویم. آلمان ریل تولید می کند و کشور ایران نیز به واسطه ذوب آهن اصفهان و با آخرین تکنولوژی آلمان تولید ریل دارد .
این مقام مسئول ادامه داد : زمانی که نیاز کشور به ریل بیش از ظرفیت تولید باشد، واردات امکان پذیر می شود اما در حال حاضر که ذوب آهن اصفهان بیش از نیاز کشور ریل تولید می کند صحبت از واردات ریل منطقی نیست. وی گفت: گنجایش انبار سرپوشیده کارگاه برای تولید در داخل کارخانه بسیار محدود است و این باعث تعلل ما برای تولید سفارش های دیگر شده است ، امیدوارم که مسئولین زیرساخت و راه آهن فکری به حال این موضوع بکنند زیرا به ما قول دادند که به محض تایید بازرس نهایی بار حمل می شود .
جفا در حق کشور است که افتخار تولید ملی نادیده گرفته شود
مدیر مهندسی نورد بیان کرد : بعضاً اظهار نظرهای ناشیانه و ناآگاهانه در بعضی رسانه ها ، که در آنها افتخار تولید ملی نادیده گرفته می شود ، جفا در حق کشور است . ریل تولید شده است و این مسیر دیگر برگشت پذیر نیست .
وی با اعلام اینکه در شرایط فعلی و درصورت حمل به موقع توانایی تولید 10 هزار تن ریل در ماه یعنی 120 هزار تن در سال وجود دارد، افزود : رسالت یک بنگاه اقتصادی تولید و فروش است، در این حماسه ملی به ارزش آفرینی نیز نیاز داریم زیرا حدود 14 هزار نفر پرسنل به طور مستقیم و تعداد بسیاری غیر مستقیم معیشت شان از ذوب آهن اصفهان تامین می شود در نتیجه باید برای تولید بیشتر تلاش کنند و بدیهی است که به موازات رسالت ملی خود تمام تلاش مان را برای افزایش تولید به کار خواهیم گرفت .
بازار ایران جوابگوی مقدار تولید ذوب آهن نخواهد بود
مهندس یوسف زاده گفت : توسعه خط دوم ناحیه فینیشینگ ریل در دستور کار قرار دارد و انشاا... در نیمه اول سال 99 به مرحله نهایی می رسد و ظرفیت تولید این محصول استراتژیک بیش از دو برابر افزایش می یابد. هم اکنون نیز بازاریابی برای صادرات در دست اقدام می باشد. بدیهی است که بازار ایران جوابگوی سرعت تولید ذوب آهن نخواهد بود. اگر سال 99 فقط در کارگاه نورد 650 ریل تولید کنیم 30 هزار تن در ماه تولید می شود و در سال 360 تا 400 هزار تن تولید می شود.
خام فروشی مواد اولیه ، مانع خودکفایی کشور
وی افزود : تجهیزات تولید ریل ذوب آهن به زعم کارشناسان ریلی که از محل بازدید کرده اند در چند جای جهان بیشتر وجود ندارد و این افتخار برای کل کشور است و ما را خودکفاتر می کند.
تلاش با همدلی و به دور از حاشیه ، بهترین مقابله با تحریم ها است
مدیر مهندسی نورد با اشاره به اینکه اگر با همدلی و به دور از حاشیه سازی برای رونق بیش از پیش کشور تلاش کنیم، تحریم ها کمترین اثر را دارد ،گفت : متاسفانه به دلیل صادرات مواد اولیه خط تولید ذوب آهن با حدود60 درصد ظرفیت تولید دارد در صورتی که اگر این مواد اولیه به ریل و سایر محصولات متنوع تبدیل شود افزایش ارز آوری و قطع وابستگی را در پی خواهد داشت .