به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، معاون بهره برداری شرکت فولاد مبارکه ضمن اعلام خبر این دستاورد غرورآفرین گفت: ثبت این رکورد در حالی به دست آمد که بالاترین رکورد تولید فولاد مبارکه در سال 1396 (6 میلیون و 451 هزار تن) ثبت شده بود و این رکورد از ابتدای سال 99 تا تاریخ 12 اسفندماه، با تولید (6 میلیون و 609 هزار تن) پس از گذشت سه سال با وجود همه محدودیتها شکسته شد.
عباس اکبری محمدی تصریح کرد: پیشبینی میشود در سایه الطاف الهی و با اتکا به اراده و تخصص مدیریت و کارکنان شرکت تا پایان سال جاری این افزایش تولید به بیش از نیم میلیون تن از هدف تعیین شده افزایش یابد.
در پی کسب این موفقیت، غلامرضا سلیمی مدیر ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم فولاد مبارکه از عوامل ذیل به عنوان مهمترین اقدامات اثرگذار در کسب این رکورد ارزشمند یاد کرد: حمایت همه جانبه مدیرعامل شرکت از اهداف تعریف شده و ایجاد انگیزه بین همکاران؛ همدلی و صرف فعل خواستن در تمام رده های ناحیه؛ مدیریت به موقع و مؤثر انواع متالیک شارژ کوره ها و به حداقل رساندن توقفات ناشی از کمبود مواد اولیه؛ کاهش هوشمندانه زمان تعمیرات؛ هماهنگی و تعامل مناسب بین واحدهای مختلف تولید در ناحیه؛ استفاده مؤثر از واحدهای پشتیبانی کننده؛ انجام پروژه های بهبود متعدد؛ استفاده مؤثر از توان پیمانکاران ناحیه.
معاون بهره برداری فولاد مبارکه در خاتمه، ضمن قدردانی از تلاش همه جانبه کارکنان شرکت کسب این دستاورد را به مدیریت، کارکنان، تمامی ذینفعان و تأمین کنندگان فولاد مبارکه تبریک گفت.