قم- مدیر موسسه صحیفه سجادیه گفت: متأسفانه در تصمیم گیری های فرهنگی، تقریباً هیچ نماینده‌ای از مؤسسات فرهنگی حضور ندارد.