به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس سخنگوی قوه قضاییه گفت: رأی متهمان پرونده جاسوسی از مراکز نظامی در پوشش محیط زیست صادر شد.

وی افزود: متهمانان این پرونده به حبس از چهار تا 10 سال محکوم شده‌اند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: رأی دادگاه بدوی و قابل تجدیدنظرخواهی است.

گزارش فارس با عنوان ۳۶۵ روز با متهمان پرونده جاسوسی در پوشش محیط زیست را می توانید در اینجا بخوانید

انتهای پیام/