به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، این زمزمه ها هرچند حکایت از استعفای مشروط این عضو بی حاشیه شورا داشت، اما خبر بیشتر از آنچه به صرف استعفا قابل اهمیت باشد، از ابعاد مختلفی چون ائتلاف بندی های نانوشته شورا، دامنه دار شدن اختلافات اعضای شورا بر سر یک نامه جنجالی و مسائلی از این دست، اهمیت ویژه ای یافت تا آنجا که پای شبکه های اجتماعی نیز در نشر این خبر به میان آمد.
از این رو خبرگزاری شهرداری اصفهان وارد عمل شد و در گفت و گویی محدود پچ پج های درگوشی را تکذیب کرد تا دامنه آن گسترده تر نشود، اما نه تنها اینچنین نشد، که تازه حساسیت ها بر سر این موضوع زیاد تر از قبل هم شد.
شامگاه روز گذشته شبکه های اجتماعی مستقل و وابسته به دوجناح مطرح، این خبر را با قوت بیشتری منتشر کردند و گویی هدفی از این انتشار پشت موضوع نهفته است.
از این رو هنوز ساعتی از انتشار گسترده خبر در شبکه های اجتماعی نگذشته بود که این بار خبری چند خطی از علیرضا نصر در یکی دو کانال فعال اصلاح طلب منتشر شد که "موضوع استعفای نایب رئیس شورای شهر اصفهان منتفی است!" و در توضیح این موضوع آمده بود که "استعفا کاری به این مسئله نداشته و به طور کلی منتفی شده است."
این خبر به نظر می رسد با دو هدف منتشر شد اول این که نفسا استعفایی وجود داشته که حالا منتفی شده و با توجه به عدم اشاره به دلیل آن، باید گفت علت در معلول نهفته است و با توجه به عدم تکذیب دلیل چنین استعفایی که نامه جنجالی معاون شهردار به شهردار با عنوان "دخالت برخی از اعضای شورای شهر در امور اجرایی" عنوان شده بود، باید گفت شایعه این که نصر بیان داشته "مدیریت شهری یا جای من است یا جای نگارنده نامه!"، به صحت نزدیک است.
پیام یا هدف دوم نیز این که هرچند برخی رسانه های رسمی وابسته به شهرداری از تکذیب چنین خبری خبر دادند، ولی پیام دوم نایب رئیس شورای شهر مبنی بر منتفی شدن استعفا، آب یخی بود بر اصل تکذیب که البته نباید ریشه آن را در ناکاربلدی یک رسانه دید، بلکه باید ریشه آن را به نگاه کاملا ابزاری مدیران بالادستی به رسانه ای دید که صرفا به دلیل وابستگی به مدیریت شهری از ریل حرفه ای گری خارج و اینچنین ابزار دست شد.
اما با نیم نگاهی به وقایع این روزهای اصفهان به ویژه در مدیریت شهری، می توان به وضوح این مسئله را دید که جبهه اصلاحات که روزی خود را فاتحان بلامنازع قلوب مردم می دانستند و معتقد بودند رای به یک لیست تَکرار شده نشانه فتح الفتوح تاریخی اصلاحات است، حالا دچار انشقاقی واضح شده و اختلاف سلیقه ها، به اختلاف نظرهای بلند مرتبه ای تبدیل شده که شایعات مقرون به صحت استعفا را پررنگ می سازد.
همچنین باید این اتفاق را که از ابتدا نیز مشخص بود حالت نمادین داشته و منتج به نتیجه نمی گردد و شاید به صلاح نیز نبود که به بار بنشیند، از این منظر قابل اهمیت دید که در یک تحلیل رفتاری، نفس نگارش نامه توسط معاون شهردار یک سناریوی از پیش تعیین و تعریف شده بود تا کرسی عالیجنابِ پارلمان شهر متزلزل نگردد، اما این سناریو پایانی خوش برای عالیجناب نداشت و باعث شد تا حواشی آن آنقدر پررنگ شود که در میانه های راه نایب رئیس که به سلامت نفس و مردمی بودن شهره است، با صدایی رسا از راننده بخواهد "اگر نمی تواند اتوبوس مدیریت شهری را یه مسیر اصلی بازگردانند، نگه دارد تا او پیاده شود!" و این صدای رسا، فارغ از این که به پیاده شدن بیانجامد یا نه! نشان از انشقاقی دارد که حالا معادله 7 به 6 احتمالی شورا در روزهای آینده را به یک معادله 4 به 9 نزدیک کرده و هرچند سه ضلعی "معین"، "زندآور" و "نصر" را ایجاد نمی کند، اما بعید نیست با خروج "مقدری" و جایگزینی نفر جایگزین، ائتلاف اقلیت موسوم به شش نفره ها که این روزها به تعدادشان نیز افزوده می شود، به ترکیب "نصر- زندآور" برای ریاست و نایب رئیسی شورا برسند که البته این نیز می تواند برای اصفهان اتفاقی خجسته تلقی شود.
البته این ترکیب هرچند بی شک فاقد مهر تائید پدرخواندگی شورای اصلاحات است، ولی می تواند مهر تائید مردم را به دنبال داشته باشد و تا حدودی رضایت جوانان جدا شده از قطار اصلاحات را رقم بزند که خود مبین حرکت در دو جهت متفاوت توسط پدرخوانده های اصلاحات و بدنه این جریان سیاسی در اصفهان است.

 

تحلیل از پارسا فرزین