به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز/ رضا صالحی پژوه: با این مقدمه، باید دید آیا به واقع هنوز مدیران شهری به دنبال کشف استعداد و ظرفیت های درآمدزای شهر هستند؟

آن هم با مشخص کردن حدود درآمدزایی در شهرها توسط قانون؟
برخی مواقع، بعضی اظهارات، انبوهی از تعابیر، تفاسیر و تحلیل ها را در پس خود نهفته دارد و اظهار نظر "لزوم شناخت ظرفیت های درآمدزایی در شهر" نیز از این قبیل اظهارات است.

اولا : شهرها ظرفیت های مشخصی دارند و مدیران شهری نیز پیش از انتصاب در سمت خود، قطعا یکی دو مجلد از برنامه های خود را به اعضای شورای شهر ارائه نموده که حتما مورد تائید اعضای شورای هم قرار گرفته است، پس اگر آن زمان در برنامه های ارائه شده مدیران شهری اعم از شهرداران ومعاونین و دیگر مدیران خبری از ظرفیت های درآمدزایی نبود، چرا اجازه دادید آن ها سکان شهری را به دست بگیرند که درآمدزایی آن هم بدون شهرفروشی از نان شب برای آن واجب تر است؟

اگر هم در برنامه خود راه های درآمدزایی را ارائه کرده بودند، الان دیگر نیازی به شناخت ظرفیت های درآمدزایی شهر نیست، بلکه باید همان برنامه ها را اجرا کنند و شورای شهر نیز نظارت کند.

ثانیا : مدیریت شهری از سال 1378 آغاز به کار کرده و مطمئنا در تمام ادوار بخشی از ظرفیت های درآمدزایی شهرشناسایی شده است، حالا چه اتفاقی افتاده که حضرات باید چراغ دست گیرند و به دنبال ظرفیت ها باشند؟

مگر آن که بخواهند ظرفیت های جدیدی را شناسایی کنند که آن هم نیاز به یک برنامه مدون و بررسی نقاط ضعف وقوت، تهدیدها و فرصت ها دارد و باید با یک پژوهش علمی میزان ریسک، میزان درآمدزایی و خسارت های احتمالی را شناسایی، سپس وارد گود درآمدزایی شد، این که نمی شود بی برنامه بخواهند دنبال ظرفیت بگردند، مگر این که از منظر این عضو محترم شورا ، مدیران شهری به دنبال ظرفیت های شهرفروشی در اصفهانی بگردند که تا لحظه انفجار جمعیت مهاجران، آپارتمان سازی ، حاشیه نشینی و ... چند گام بیشتر فاصله ندارد.

یا این که باور کنیم در پایان هر دوره، به لحاظ نگاه سیاسی حاکم از سوی مدیران شهری بعدی که سکان را به دست می گرفتند، تمامی موفقیت های ادوار گذشته نیز نادیده و به مرور زمان به ورطه فراموشی سپرده شده که در اینصورت نه تنها نیازی به کشف ظرفیت های جدید درآمدزایی نیست، بلکه باید چاره ای برای ظرفیت سوزی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... توسط مدیریت شهری که قانون بر غیر سیاسی بودن آن تاکید دارد اندیشیده شود.

ثالثا : کشف ظرفیت های درآمدزایی در شهرها همچون تیغ دولبه ای عمل می کند که اگر خارج از مسیر مصوب و علمی خود باشد، به فسادی تبدیل خواهد شد که تا همین امروز گریبان بسیاری از شهرهای بزرگ را گرفته و رها هم نکرده است.

لذا بیان چنین اظهاراتی از سوی عضو شورای شهری که مبارزه بافساد وشفاف سازی را مانیفست خود اعلام کرده ، کمی بعید به نظر می رسد و تصور می شود دیگر زمان پرهیز از اظهارات و تصمیمات خلق الساعه بدون پشتوانه تحقیقی و بدون ریل گذاری در مسیر برنامه ریزی گذشته و باید با شناخت و اراده ای مصمم به سمت و سوی شهرداری با مولفه های استاندارد حرکت کنیم./انتهای پیام