هاشم امینی با بیان اینکه موفقیت و سربلندی نظام در بسیاری از عرصه در جهان مستلزم ترویج و تبلیغ اهداف شهیدان در دفاع از نظام می باشد گفت: ترویج عقاید و ایدئو لوژی افرادی که با نثار جانشان از نظام جمهوری اسلامی و سرزمین شان دفاع کردند مهمترین و تاثیرگذارترین راه برای غلبه بر مشکلات می باشد.
وی با اشاره اینکه ترویج روحیه ایثار و گذشت در بین افراد جامعه می تواند نقش بسزایی در سربلندی ایران اسلامی در مجامع بین المللی داشته باشدخاطرنشان ساخت:مطمئنا همانگونه که شهدا با ایثار و از خود گذشتگی موجب پیروزی حق بر باطل در دوران هشت سال دفاع مقدس شدنداکنون هم اگر تک تک افراد جامعه به تاسی و پیروی از اهداف شهدا در مقابل رویکرد مستکبران بایستند قطعا پیروزی با نظام جمهوری اسلامی است.
وی به جایگاه گرانقدر شهدا در این دنیا و آخرت پرداخت و تصریح کرد:سومین یادواره شهدا خانواده شرکت آب و فاضلاب به منظور یادآوری رشادتها و آرمانهای شهدا دردستور کارقرار گرفت تا بدین ترتیب زمینه ساز تحقق آرمانهای شهدا در جامعه باشیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با تاکید بر رفتار سازمانی کارکنان به تاسی از شهدا اعلام کرد: انتظار می رود کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان که یکی از وظایف اصلی آنها سقایی ، تامین و توزیع آب شرب مردم هست باید با روحیه ایثار و از خودگذشتگی درصدد خدمات رسانی پایدار به مردم در طول شبانه روز باشند.
مهندس هاشم امینی برگزاری سومین یادواره شهدا را موثر در روحیه خدمت رسانی بهتر به مردم دانست و اعلام کرد: شهدا به منظور دفاع از آرمانهای انقلاب و دفاع از میهن شان جان خود را نثار کردند تا مردم سرزمین شان در کمال آرامش زندگی کنند بر این اساس سعی شده با برگزاری سومین یادواره شهدا ،کارکنان شرکت آب وفاضلاب هم با ارائه خدمات بهتر و بیشتر از پیش زمینه های آسایش و آرامش مردم را مهیا نماید.