به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، به نقل از شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، ناصر اکبری معاون بهره‌برداری شرکت آبفای استان اصفهان اظهار کرد: اکنون آبرسانی به 56 شهر استان اصفهان از طریق سامانه تله‌متری مدیریت می‌شود تا میان همه شهرها آب عادلانه توزیع شود، این در حالی است که امسال آبفا توجه ویژه‌ای به عدالت توزیع آب شرب بین مشترکان خود داشته است.

وی افزود: در شرکت آبفای استان اصفهان برخورداری زیرساخت تله‌متری باعث شده که دقیقاً سهم آب در هر ساعت که میان شهرها و نقاط مختلف شهر در شبانه‌روز توزیع می‌شود، مشخص باشد.

معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با بیان این که زیرساخت‌های اساسی تله‌متری در شهر اصفهان و سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ ایجاد شده است، گفت: در بسیاری از شهرهای کشور سامانه تله‌متری داریم ولی سامانه‌ای که فرمان بگیرد نداریم.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات اساسی و زیرساختی در شبکه آب استان اصفهان انجام شده که امروز توانسته‌ایم با حداقل فشار بتوانیم از شرایط بحران عبور کنیم.

اکبری با بیان این که یک دهه خشک‌سالی بر کشور و استان اصفهان حاکم شده است، اذعان داشت: وقوع پدیده خشک‌سالی در بسیاری از نقاط کشور و به ویژه در استان اصفهان منجر شد به مرور زمان شرایط تأمین آب بدتر شود و ما اقدامات اساسی جهت تأمین منابع جدید انجام دادیم که بتوانیم در شرایط بحران بهتر منابع و مصارف مدیریت کنیم.

وی تصریح کرد: سال 88، آب حدود 17 متر مکعب بر ثانیه به طرح آبرسانی اصفهان بزرگ تخصیص می‌یافت که امروز این رقم به 10 متر مکعب کاهش یافته است؛ همچنین در سال گذشته حدود 0.8 متر مکعب آب بر ثانیه آب‌دهی چاه‌های فلمن بوده که در حال حاضر چاه‌های فلمن را در مدار نداریم.

معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با اشاره به دیگر منابع آبی زیرزمینی عنوان داشت: در حال حاضر آب‌دهی دیگر منابع زیرزمینی همانند چاه‌های متفرقه که می‌تواند بخشی از نیاز آبی را تأمین کند، بسیار کاهش یافته است؛ به عنوان مثال آ‌ب‌دهی چاهای متفرقه که در گذشته 2.5 متر مکعب بر ثانیه بوده امروز به یک متر مکعب رسیده است.

وی با بیان این که حدود 400 چاه شناسایی شده و بررسی‌های کیفی و شیمیایی و میکروبی را انجام داده‌ایم، ادامه داد: هم‌اکنون حدود 100 چاه تأیید شده و متناسب با شرایط وارد شبکه می‌شود، البته با شبکه بهداشت اصفهان هماهنگی کامل داریم و امکان ندارد چاهی که دچار مشکل باشد بدون تأیید بهداشت وارد شبکه شود.

اکبری در پایان ابراز داشت: سال 88، هدررفت شبکه آب بیش از 25 درصد بوده که رقم بالایی به حساب می‌آمد و اکنون این رقم به 16.2 درصد رسیده و این امر به دلیل اقدامات اساسی از جمله اصلاح شبکه فرسوده انجام شده است.