"مینا باشاران" دختر حسین باشاران کارآفرین ترکیه ای که به همراه دوستانش در سانحه سقوط هواپیما در حوالی شهرکرد کشته شد.

تصویر مینا باشاران و دوستانش که همگی در این سقوط کشته شدند.

مسافران سقوط

 

آخرین تصویر مینا باشاران و هواپیمای سقوط کرده در شهرکرد

 

مینا ترکیه