به گزارش خبرگزاری فارس، نوید مظفری داور بین المللی سابق فوتبال ایران تغییر در قانون سه فوتبال را به طور دقیق ترجمه اش را به شرح زیر بیان می کند:

 از این پس داور اجازه دارد به مربی و یا افرادی که در لیست بازیکنان اسمشان نوشته شده است کارت زرد و یا کارت قرمز نشان دهد. در این قسمت دلایل اخطار و اخراج را برای شما توضیح می دهیم:

اخطار به مربی و مسئولین تیم با نشان دادن کارت زرد به این دلایل:

*خروج از محوطه فنی برای چندمین بار به صورت واضح*جلوگیری از شروع مجدد بازی تیم اش*ورود به محوطه فنی تیم مقابل اما با رفتار کنترل شده*اعتراض با حرکات بدن و یا اعتراض لفظی و یا پرت کردن و یا با پا زدن به شیشه های آب و یا اعتراض بدون احترام به داوران*ورود به محدوده وی ای آر*درخواست جریمه شخصی برای بازیکنان تیم مقابل*درخواست وی ای آر *حرکات تحریک آمیز *تکرار رفتار غیر معقول و یا تکرار حرکات همراه با تذکر

*رفتار ناشایست 

 

کارت قرمز به دلایل *جلوگیری از شروع مجدد تیم مقابل مانند گرفتن توپ/ دور کردن توپ*خروج از محوطه فنی جهت اعتراض شدید به داوران و یا خروج جهت تحریک کردن*وارد شدن به محوطه فنی تیم مقابل برای جدل*پرتاب کردن و یا شوت کردن شیء به داخل زمین*وارد شدن به داخل زمین جهت اعتراض به داوران چه در حین، نیمه و چه در پایان مسابقه*وارد شدن به اطاق فرمان وی ای آر*رفتار همراه با خشونت فیزیکی (آب دهان / گاز گرفتن) در مقابل بازیکنان تیم مقابل، داوران، تماشاگران، و افراد دیگر*دریافت اخطار دوم در همان مسابقه*سخنان و رفتار توهین آمیز *استفاده از وسایل غیر مجاز و یا رفتار غیر مناسب به خاطر استفاده از این وسایل*ضرب و شتم

انتهای پیام/