به گزارشپایگاهخبری همراز نیوز  به نقل از شرکت سهامی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، محمد جمشیدی با ارسال نامه‌ای خطاب به مدیران‌عامل پیشین و کنونی شرکت سرمایه‌گذاری آتیه‌صبا در تاریخ‌های 17 و 24 اردیبهشت 1398، از تصدی مسئولیت مدیرعاملی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران انصراف داده بود که این کناره‌گیری مورد موافقت اعضای هیئت‌مدیره شرکت قرار گرفت و صادق کرمی، رییس هیئت‌مدیره شرکت به عنوان سرپرست، عهده‌دار مسئولیت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران شد.

انتهای پیام