به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز و به قم رضا صالحی پژوه : قطعا نامه سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلف اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان در برگزاری آزمون تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری های استان اصفهان، به عنوان سندی تاریخی در تاریخ این استان ثبت و ضبط خواهد شد و آیندگان نسبت به مسئله ای خارج از عرف و در صورت اثبات نامه سازمان بازرسی، خارج از حیطه قانون قضاوت خواهند کرد.

اما آنچه در حال حاضر پیرو این آزمون پر حاشیه در اصفهان در حال اتفاق افتادن است، تلاش زیر پوستی اتاق های فکر اصلاح طلبان با چراغ سبز برخی مدیران استانداری اصفهان برای انتصاب شهرداران با اندیشه اصلاح طلبی در سراسر استان اصفهان است که بی شک بی تجربگی ، نداشتن برنامه مدون و اثر بخش، عدم وجود نگاه استراتژیک به معضلات و مشکلات و در نتیجه فرصت سوزی و سرمایه گریزی می تواند بخشی از مشکلات آینده این دسته از مدیرانی باشد که به نظر می رسد با کمک پدرخوانده های خودخوانده و برادران بزرگتر خود در جریان اصلاح طلبی، قصد دارند غوره نشده مویز شوند.

از این رو هرچند که مجددا تاکید می شود مدیران شهری برای موفقیت بیشتر موظف به خروج از چمبره سیاست زدگی هستند، اما از لزوم روحیه انقلابی گری برای پیشبرد اهداف مدیریت شهری نمی توان غافل بود که متاسفانه مدیران فعلی در دولت و بیشتر شهرهای بزرگ و کوچک اصفهان در این زمینه اگر نمره مردودی نگرفته باشند، حداقل باید گفت با نمره ای ناپلئونی و لب مرزی درس خدمت رسانی به مردم را پاس کرده اند.

از این رو می طلبد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و همچنین نهادهای نظارتی این روزها که دوره تحول مدیریت در کشور نامیده می شود و معضلاتی را به دنبال دارد، ابزارهای نظارتی خود را مضاعف کرده تا در آینده مجبور نباشند با تشکیل پرونده های متعدد قضایی برای مدیران متخلف و ناکارآمد شهری و بعضا مدیران بالادستی، نسبت به خدشه دار شدن نگاه های پر مهر شهروندان به مدیران منتخب و منتصب اقدام نمایند.