محمدعلی(سعید) خبوشانی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی همراز، با اشاره به تجربه موفق اجرای این سیاست های مهم در دوران مدیرعاملی خود بر سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان تاکید کرد: معمولا همه منابع درآمدی شهرداری در قالب مصوبات شورای اسلامی شهر در بخش های گوناگون اعم از مناطق پانزده گانه و سازمان‌ها از مردم و شهروندان‌ دریافت می گردد که در این زمینه برخی از مدیران با ذهنیت افزایش درآمد و خودکفایی در هزینه ها، با اجتهاد شخصی در قالب عناوین فریبنده و عوام پسند همچون خیرات و. مشارکت وجوه اضافه غیر قانونی از مراجعین دریافت می کنند که این امر نه تنها غیرقانونی و غیر شرعی است، بلکه باعث نارضایتی عموم شهروندان شده است.

وی افزود: در سال‌های 93 تا 95 که این سیاست موفق را با حمایت مدیریت شهری وقت و همکاران سختکوش در سازمان آرامستانهای شهرداری اصفهان اجرا کردیم، موجی از رضایتمندی مردم به وجود آمد و بساط دلالی و چندگانگی و چند صدایی و بعضا فساد و واسطه گری از این سازمان بطور کامل و جدی جمع شد.

خبوشانی با اظهارتاسف فراوان و گلایه شدید از توقف این طرح موفق ادامه داد: متأسفانه نرخ های مصوب شورای شهر در این سازمان با تفاسیر شخصی افراد در حال اجراست و در برخی مواقع با عنوان *خیرات* و *مشارکت* بعضا تا دو و حتی سه برابر نرخ مصوب از مردم پول دریافت می شود.

نامزد مستقل ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر اصفهان اجرای این سیاست در مناطق پانزده گانه و سازمانهای مربوطه را ضروری دانست و تاکید کرد: در صورت اعتماد شهروندان عزیز و راهیابی به پارلمان محلی، این سیاست را به جد دنبال می کنم.

وی تاکید کرد: این حق مسلم و قطعی شهروندان است که یک ریال پول مازاد به شهرداری پرداخت نکنند.