محمد تقی صفری در گفت و گو با همراز گفت: یکی ازوظایف اعضای شورای شهرنظارت برتوزیع عادلانه بودجه و امکانات درمناطق مختلف شهری است که این اتفاق دراصفهان به خوبی صورت نگرفته؛ بنابراین ازاهداف اینجانب نظارت براین امرمهم وضروری است .

وی اظهار کرد: اصفهان که ریشه تاریخی عمیقی دارد، امروز از عدم توازن امکانات رنج می برد و برخی این شهر را شهری برخوردار می دانند، در صورتی که محله هایی در این شهر وجود دارد که از بسیاری از محله های شهرهای کم برخوردار نیز محروم تر است و باید توازن امکانات و خدمات در اصفهان به طور عادلانه ای صورت بگیرد.

صفری بیان داشت: به عنوان مثال آیا نوع اتوبوس های شهری مورداستفاده درمناطق مختلف شهرازنظرکیفیت برابراست ؟ در برخی مناطق شاهد اتوبوس هایی هستیم که از امکانات بسیار خوبی برخوردار هستند، اما هرچه به سمت محله های محروم شهر می رویم، امکانات کاهش می یابد و این مسئله به هیچ عنوان شایسته شهری به بزرگی نام اصفهان نیست.

داوطلب انتخابات شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید دوباره بر این موضوع که آمده ام انحصاردرانتخابات شورای شهررا بشکنم افزود: همانطورکه انتخاب کردن حق همه مردم است ،انتخاب شدن هم حق همه افرادجامعه است و یکی از شاخصه های حکومت های دموکراتیک همین مسئله می باشد.

صفری ادامه داد: نبایداعضای شورای شهرمحدود به چند حزب وگروه خاص باشند، چرا که در این صورت ارائه خدمات به شهروندان تحت الشعاع برخی روابط حزبی و جناحی قرار می گیرد، بلکه باید این خدمات به طور مساوی در اختیار همه شهروندان قرار گیرد، به این دلیل که لیاقت شهروندان شهرشهیدان، شهرگنبدهای فیروزه ای و شهرنصف جهان خیلی بالاتراراینهاست .

وی اضافه کرد: نبایدمدیریت دیارنصف جهان باگذشت بیش ازچهل ودوسال ازانقلاب مقدس جمهوری اسلامی دراختیار چندحزب وگروه خاص باشد و باید این انحصار ها شکسته شود تا ارائه خدمات طعم عادلانه تری به خود بگیرد.

گفتنی است این داوطلب شورای اسلامی شهر که کد انتخاباتی اش 1861 می باشد، سوابقی چون مشاور استاندار اصفهان، مدیرکل حراست استانداری اصفهان، معاون فرماندار اصفهان را در کارنامه داشته و اکنون نیز از وکلای پایه یک شهر اصفهان می باشد.

صفری با شعار" نه به بگو مگو های جناحی" وارد عرصه انتخابات شده و مهمترین برنامه کلی خود در این زمینه را کار و تلاش جهادی، حول محور انقلاب و ولایت اعلام کرده است.