علی استکی در گفت و گو با خبرنگار همراز گفت: متاسفانه برخی از مسئولان در انتخابات های گذشته تنها دو روز انتخابات را دیدند و هر آنچه توانستند وعده دادند، بدون آن که برای اجرایی کردن آن برنامه عملیاتی داشته باشند، لذا این وضعیت باعث دلخوری مردم از مسئولان شده است.

وی اظهار کرد: برای رفع این مشکل و عبور از این وضعیت، ایران اسلامی به یک تحول بزرگ اجتماعی نیاز دارد که بخش بزرگی از این تحول باید در بین مسئولان صورت پذیرد، لذا کاندیدایی که در قوه قضائیه توانست سند تحول را تنظیم و اجرایی سازد، بی شک می تواند برای دولت نیز برنامه ریزی مدون داشته و سندی مشابه آن را در کشور اجرایی سازد.

استکی با اشاره به اینکه دیگر امکان آنکه بسیاری از مدیران ناکارآمد خود را پشت جو خفقان و شکایت از رسانه های منتقد مخفی کنند نیست، خاطرنشان ساخت: ابزار وسیع ارتباطی می تواند در دولت آینده به یک ابزار موثر و نظارتی برای کارآمدی مدیران تبدیل شود و آیت الله رئیسی در قوه قضاییه از این ابزار به خوبی بهره جسته است.

رئیس ستاد انتخاباتی راه نوین انقلاب اسلامی در استان اصفهان افزود: گام بعدی این تحول، برخورد با خاطی یا خاطیان است که باز هم آیت الله رئیسی ثابت کرد که در برخورد با آن هایی که قصد دارند با سوء استفاده از منصب و پست خود، به بیت المال دست اندازی کنند هیچ مماشاتی ندارد و در هر پست و مقامی که باشند، مورد بازخواست و محاکمه قرار می گیرند.

استکی در خصوص انتخابات شورای اسلامی شهر اصفهان نیز گفت: شوراها نیز از اهمیت بالایی برخوردارند و بر خلاف آنچه مردم این سال ها شاهد آن بودند که شوراها شده بودند شورای شهرداری ها، شوراها پارلمان های شهری هستند که می توانند به خیلی از مسائل ورود داشته و باعث تحول در شهرها شوند.

وی اظهار کرد: چنانچه اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان از نیروهای انقلابی و جهادی انتخاب شوند، می توانند شهردار و مدیرانی با روحیه انقلابی گری انتخاب کنند و خدمت جهادی را در این شهر رقم بزنند.

رئیس ستاد انتخاباتی راه نوین انقلاب اسلامی در استان اصفهان ادامه داد: اصفهان همواره در مدیریت شهری سرآمد کلانشهرهای کشور بوده و حجم مسافران نوروزی و تابستانی که سال های پیش از کرونا به این شهر سفر می کردند، نشانگر این مسئله بود، اما این روزها به نظر می رسد سرعت برخی خدمات در این شهر کند شده که در صورت انتخاب نیروها انقلابی و جهادی توسط مردم، می توان امیدوار بود که نام بلند این شهر دوباره آوازه ای در خور و شان بیابد.

استکی در پایان افزود: لیست انتخاباتی مجمع نیروهای انقلاب و قرارگاه انتخاباتی گام دوم و سلام متشکل از نیروهایی هستند که نه تنها هرم سنی در آن ها رعایت شده، بلکه نام افرادی در آن ها به چشم می خورد که کارنامه خوبی در سال های قبل از خود به جا گذاشته و همواره با روحیه ای جهادی در بین مردم بوده و شهروندان نیز آن ها را به خوبی به یاد دارند و آن ها را می شناسند.