مینو محرز عضو کمیته علمی مبارزه با کرونا تاکید کرد: ما نداشتیم این مریضی را و نمی دانیم موضوع این بیماری چیست؟! اگر مریضی جدیدی باشد باید ما اول خبر داشته باشیم.

روز گذشته رئیس جمهور روحانی ضمن هشدار نسبت به موج سرما و کرونا در پاییز گفت: در برخی از کشورهای همسایه بیماری شبیه به ذات الریه شیوع یافته که خطرناک است.