به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، حزب "خدمتگزاران انقلاب اسلامی" از مرداد ماه سال  1398به وسیله تعدادی از مدیران و مسئولین با سابقه و انقلابی ، آغاز و با مساعدت تعدادی از تشکل های انقلابی و همسو، مراحل اولیه را برای تدوین مرامنامه و اساسنامه طی نمود.

سپس از پائیز سال 1399 با تعیین گروهی به عنوان هیئت مؤسس، مراحل تشکیل پرونده و دریافت مجوز را از طریق وزارت کشور طی کرد.

این تشکل انقلابی، آرمان خود را (در مرامنامه) "کمک به اقامه  دولت اسلامی"قرار داد. و بدین منظور در سال 99 ،"سلسله نشستهای نظام حکمرانی دینی"، به منظور تدوین "نظریه کاربردی دولت اسلامی"را در دستور کار خود قرار داد.

حضرت آیت الله شیخ محسن اراکی، طی 16 جلسه مجموعه یمباحثی را در بخش های "فقه نظام سیاسی"و "فقه نظام اقتصادی"ارائه فرمودند. این مباحث در قالب اولین جلد "نظریه کاربردی دولت اسلامی"تدوین شد. این نشستها ان شاءالله در سال 1400ا دامه خواهد یافت.

انتهای پیام/