پنجشنبه 14 فروردين 1399, Thursday 2 April 2020, مصادف با 8 شعبان 1441
  • از پنجره همراز به نصف جهان نگاه کنید...

  • 1

تیتر یک

سال جهش تولید با فعالیت کل ظرفیت ذوب آهن مصادف می شود
مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان:
سال جهش تولید با فعالیت کل ظرفیت ذوب آهن مصادف می شود

مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان با حضور در جمع کارکنان این شرکت، سال جهش تو.لید را سال فعال شدن تمام ظرفیت های این شرکت بیان کرد.

شعار سال 99

type3

همراه اولی میانی وسط

اطلاع نگاشت