شنبه 2 شهريور 1398, Saturday 24 August 2019, مصادف با 22 ذی‌الحجه 1440
  • از پنجره همراز به نصف جهان نگاه کنید...

  • 1

تیتر یک

«باور ۳۷۳» ثمره اعتماد جوانان به باورهای امام خمینی است «باور ۳۷۳» ثمره اعتماد جوانان به باورهای امام خمینی است

سخنگوی شورای نگهبان نوشت: ثمره اعتماد و پای بندی جوانان به امام و سه گانه باور او، امروز باور ۳۷۳ بود که رونمایی شد.

شعار سل 98

type3

همراه اولی میانی وسط

گزارش تصویری

اطلاع نگاشت