سه شنبه 27 آذر 1397, Tuesday 18 December 2018, مصادف با 9 ربیع‌الثانی 1440
  • از پنجره همراز به نصف جهان نگاه کنید...

  • 1

تیتر یک

قصه آدم و هوا؛ راهی برای رشد کیفیت خدمات‌ حوزه حمل و نقل قصه آدم و هوا؛ راهی برای رشد کیفیت خدمات‌ حوزه حمل و نقل

شهردار اصفهان گفت: مسابقه راننده حرفه‌ای اتوبوس‌های شهری می‌تواند الگویی برای دیگر کسانی باشد که از رعایت نکات ایمنی در شهر پرهیز می‌کنند.

عناوین سرویس خانواده

گزارش تصویری

اطلاع نگاشت