چهارشنبه 2 مهر 1399, Wednesday 23 September 2020, مصادف با 5 صفر 1442
  • از پنجره همراز به نصف جهان نگاه کنید...

  • 1

تیتر یک

ما شیوه نه گفتن به قلدری و زورگویی را خوب بلدیم
روحانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد:
ما شیوه نه گفتن به قلدری و زورگویی را خوب بلدیم

رییس جمهوری در هفتاد و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با بیان این که برای جهان امروز زمان "نه" گفتن به زورگویی و قلدرمآبی است، گفت: دوران...

حهش تولید

type3

همراه اولی میانی وسط

اطلاع نگاشت