جمعه 31 فروردين 1397, Friday 20 April 2018, مصادف با 4 شعبان 1439
  • از پنجره همراز به نصف جهان نگاه کنید...

  • 1

تیتر یک

کشاورزان در وضعیت سختی قرار دارند
استاندار اصفهان در جمع خیرین:
کشاورزان در وضعیت سختی قرار دارند

استاندار اصفهان گفت: صنعت، مهاجرت، عدم مدیریت منابع آبی و... کشاورزان را در وضعیت سختی قرار داده است که خیرین باید همراه آن‌ها باشند و تا زمانی که...

عناوین سرویس اقتصاد

کشاورزان در وضعیت سختی قرار دارند کشاورزان در وضعیت سختی قرار دارند

استاندار اصفهان گفت: صنعت، مهاجرت، عدم مدیریت منابع آبی و... کشاورزان را در وضعیت سختی قرار داده است که خیرین باید همراه آن‌ها باشند و تا زمانی که...

گزارش تصویری

اطلاع نگاشت