عصر روز چهارشنبه شهروندانی که از خیابان همدانیان اصفهان می گذشتند با صحنه قتل یک شهروند با ضرب گلوله مواجه شدند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز ، عصر روز چهارشنبه وقتی شهروندان از خیابان همدانیان اصفهان، کمی بالاتر از باشگاه ورزشی شاهین می گذشتند با طرح های ترافیکی و محدود کننده پلیس و تعداد زیادی از ماموران انتظامی مواجه شدند که نشان از وقوع یک حادثه می داد.

یکی از اهالی آن محل در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: من از زمان دقیق وقوع قتل اطلاع ندارم ، اما ناگهان تعداد زیادی از ماموران انتظامی را دیدیم که بالای سر جنازه مقتول آمدند و متوجه شدیم در این محل قتلی رخ داده است.

بنا بر شواهد به دست آمده و اظهارات شاهدان عینی ، این قتل به دنبال یک نزاع به وقوع پیوسته که علت اصلی نزاع نیز اختلاف بر سر مواد مخدر بوده است.

همچنین مقتول در بالای بلندی بوده و پس از ضرب گلوله توسط قاتل یا قاتلان از ارتفاع به زمین پرت می شود.

گفتنی است ، بررسی های انتظامی و قضایی برای دستگیری قاتل یا قاتلان و روشن شدن انگیزه های دقیق قتل ادامه دارد.