به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز به قلم پارسا فرزین، داستان از جایی شروع شده که , حدودا بعد از سه سال از استقرار هیات حمایت از صنایع مادر درپلی اکریل گذشت و بر اساس مصوبه شورای تامین وقت در مورخ 3/10/99 هیات مدیره موقت با تعهداتی شروع بکار کرد.

هرچند که تیم مدیریت فعلی مدعی هستند که رای سهامداران را در مجمع عمومی برای تغییر مدیریت دارند، اما ظاهرا شبهه های فراوانی نیز به برگزاری مجمع عمومی قبلی وارد شده که یکی از این شبهات، جلوگیری از ورود اعضای واقعی مجمع به سالن برگزاری جلسه بوده است(نامه شماره 3005/17250/16 مورخ 3/10/99 ) و دستگاه قضایی نیز آن را بر اساس دادنامه شماره 140031390002083206 مورخ 18-8-1400 شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رای شعبه 35 بدوی دیوان مبنی بر رد ادعای استانداری تائید کرده و بر این اساس واگذاری مدیریت مجموعه به سهامداران واقعی بلامانع می باشد.

اما در این میان با توجه به این که سهامداران اصلی به طور مکرر اذعان داشته اند که برای این نقل و انتقال راضی به ایجاد کوچکترین تنشی نیستند و تنها خواستار اجرای حکم دستگاه قضایی می باشند، چند نکته در این میان قابل توجه بوده که باید پاسخ مناسب به آن داده شود:

اول اینکه : در زمان واگذاری پلی اکریل اصفهان به تیم منتخب هیات مدیره با پشتیبانی شورای تامین آن زمان که اکنون بر اساس رای دیوان عدالت اداری ابطال گردیده، هیئت مدیره منصوب متعهد گردید که طی چند ماه کارخانجات اکریلیک که از مهمترین کارخانجات پلی اکریل است را راه اندازی کند و طرح توسعه آن را ارائه نمایند.

همچنین متعهد شدند ظرفیت این مجموعه را در سطح بالایی (نزدیک به 100 درصد) افزایش دهند ,حال با گذشت حدود 1 سال از آن زمان هیئت مدیره موقت پاسخ دهد که چه میزان از تعهدات خود را عملی نموده و چه میزان از آن بر زمین مانده است؟

دوم این که: توسط برخی افراد مرتبط با هیئت مدیره موقت مواردی همچون فساد مالی و یا تخلفات اعضای هیئت مدیره قبلی مطرح شده بود که تاکنون در هیچ مرجع قضایی این تخلفات تائید و ثابت نشده است، لذا هیئت مدیره این نکته را شفاف نماید که موضوع فساد ، میزان آن و محل و زمان وقوع آن چه بوده که به طور گسترده در شبکه های مجازی بر آن تاکید شده، ولی هنوز چیزی به اثبات نرسیده است؟

سوم این که: عملکرد مدیران فعلی مجموعه شفاف بیان شود و چرا در زمان ورود متعهد شدند کارخانجات اکریلیک را راه اندازی می کنند ولی در مجمع بیست و ششم آبانماه1400 اعلام کردند راه اندازی کارخانجات اکریلیک دویست میلیارد تومان ضمانت می خواهد و ما قادر به راه اندازی نبودیم و نیستیم.

چهارم این که: از ابتدای حضور هیات مدیره موقت، این وعده داده شد که تمامی پرونده های حقوقی علیه پلی اکریل رسیدگی ورفع شود، لذا اکنون مدیران شفاف سازی نمایند که چه میزان از این پرونده ها رسیدگی و مختومه شده است؟ آیا پرونده ای وجود دارد که در اثر مرور زمان ارزش مالی آن چند برابر شده باشد (مثلا از یک میلیارد و 300 میلیون به250 میلیارد تومان) که بار مالی سنگین و ضرر مالی بالایی را متوجه مجموعه پلی اکریل کرده باشد؟

پنجم این که: چرا باید در برگزاری مجمع عمومی که اعضای هیئت مدیره فعلی مدعی آن هستند که در آن از سهامداران رای انتصاب دریافت کردند، از ورود گسترده سهامداران ممانعت به عمل آید که مورد تائید دستگاه قضایی نیز قرار گرفته است؟

علی ایحال با شواهد و قرائن موجود و با حکم متقن شعبه 26 تجدید نظر دیوان عدالت اداری و نظر مساعد مدیران فعلی استان بر لزوم تمکین از قانون و رای دادگاه، تغییر و تحول پلی اکریل از هیات مدیره ای که بر اساس حکم دیوان عدالت اداری غیرقانونی خوانده شده، به سهامداران اصلی بلامنازع بوده و به نظر می رسد به زودی انجام پذیرد، اما آنچه در این میان اهمیت دارد این که باید ریشه تشکیل هیئت مدیره غیرقانونی (از منظر دستگاه قضا) و نفوذ افراد در این پرونده مشخص شود تا زمینه وقوع مجدد چنین رخدادهایی به طور کلی محو گردد ./

 

انتهای پیام