به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، حمید سوری اظهار کرد: با یک اپیدمی تهدیدکننده و پیش رونده روبرو هستیم به طوری که تمام ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، معنوی و روانی جامعه را تحت تاثیر قرار داده است و نظام سلامت کشور به تنهایی قادر به عبور از این بحران ملی نیست.

وی افزود: طبیعی است که یکی از مولفه های بسیار مهم در درمان بیماران مبتلا به کرونا اکسیژن است؛ چراکه کرونا درمان اختصاصی ندارد و موثرترین و مهمترین راه نجات بیماران همین عنصر حیاتی اکسیژن است.

رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی و واکنش سریع کووید ۱۹ تصریح کرد: مساعدت و همکاری شرکت فولاد مبارکه در تامین بیش از ۲۰ هزار تن اکسیژن رایگان قابل ستایش است و این اقدام در کاهش شدت همه گیری کرونا هم موثر بوده است. اگر شرکت فولاد مبارکه به تامین اکسیژن مراکز درمانگر اقدام نمی کرد قطعا شاهد تلفات بالای کرونا و عوارض ناشی از آن در سطح جامعه بودیم.

سوری توضیح داد: مشارکت بین بخشی و درک صحیح مدیران شرکت فولاد مبارکه در ایفای مسئولیت اجتماعی بسیار تحسین برانگیز است و انتظار می رود سایر بخش های جامعه هم در همین راستا اقدام کنند و شرکت فولاد مبارکه الگویی برای سایر سازمانها شود که متاسفانه با شیوع کرونا منفعلانه رفتار کردند.

وی افزود: مهار اپیدمی کرونا مستلزم همکاری میان بخشی تمام بخش های جامعه است؛ چراکه تجربه مشابه آن را در طی جنگ تحمیلی، گذراندیم و این اقدام پسندیده شرکت فولاد مبارکه تداعی مشارکت و همدلی در همان دوران است.

رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی و واکنش سریع کووید ۱۹ در ادامه گفت: مهار کرونا در کشور مستلزم اتخاذ تصمیمات درست مدیریتی و رفتار جامعه است تا بتوان با تسریع روند واکسیناسیون و سرمشق گرفتن از کشورهای موفق در کنترل این اپیدمی، هرچه سریع تر از این بحران عبور کرد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر تنها راه پیش رو برای مهار اپیدمی، تسریع روند واکسیناسیون است؛ چراکه هنوز میزان اثربخشی واکسن ها مشخص نیست و در برخی از واکسن ها دز یادآور توصیه می شود. از آنجا که میزان واکسیناسیون در کشور ما از میانگین جهانی پایین تر است، لذا بایستی این میزان به روزانه بیش از یک میلیون دز افزایش یابد تا بتوانیم در مدت دو ماه جامعه هدف که بالغ بر ۶۰ میلیون نفر است، را واکسینه کنیم تا این بحران کنترل شود و مردم زندگی در کنار کرونا را ادامه دهند.