در جلسه عزیزی خادم و چراغپور شیوه آموزش فوتبال کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نشست شهاب‌الدین عزیزی خادم و جلال چراغپور صبح امروز در دفتر ریاست برگزار شد.

در این نشست که با محوریت نیازسنجی برنامه‌های آموزشی فوتبال برگزار شد، رئیس فدراسیون به اختیار تام کمیته آموزش در اجرای کلیه برنامه‌های آموزشی در حوزه مربیان و مدیریت فوتبال تاکید کرد.

پیرو صحبت طرفین، به زودی برنامه یک‌ساله و بلند مدت تحت عنوان «تحول در آموزش» از سوی چراغپور تدوین و زیر نظر وی اجرا خواهد شد.