5 نفر از اعضای شورای فلان شهر به اتهام مسائل اخلاقی بازداشت شدند، تعدادی از شهروندان در شهری دیگر درب شورای شهرشان را تخته کردند، و اخباری از این دست که هر روز از شوراهای گوشه وکنار کشور به گوش می رسد، نگرانی را برای آن هایی که می دانند زندگی شهری به توسعه شهرها گره خورده و شهر را همواره موجود زنده ای می پندارند که رشد می کند، نفس می کشد، حرکت می کند و ... دوصد چندان کرده است. نگرانی از اخباری که هرچند نمی شود آن ها را انکار، پنهان و یا تکذیب کرد، ولی ادعای سخنگوی وزارت کشور مبنی بر انحلال 8 شورا و سلب عضویت 283 عضو شورای شهر در سراسر کشور ضربه مهلکی خواهد بود بر پیکره این نهاد مردمی که در دوره پنجم، یکی از سیاه ترین دوره های خود را تجربه می کند. اغلب اعضای شوراهایی به رنگ مردم، ولی با فاصله بسیار زیاد از درد مردم که بیشترشان به صورت لیستی و بدون تحقیق و تنها با یک واژه «تَکرار می کنم» راهی پارلمان های شهری شده اند،حالا نه تنها دچار سیاسی نگری و جناح بازی، که بعضا با عدم اطلاع کافی از قوانین، دردسرهایی را نیز برای شهرها به ویژه شهرهای بزرگ درست کرده اند. از این جمله می توان به انباشته شدن پرونده های کمیسیون ماده 100 در شهرداری ها اشاره کرد که در اثر ناآگاهی و عدم اشراف اغلب اعضای شوراهای شهر روی داده و می توان گفت این امر مغفول مانده در این دوره از مدیریت شهری نه تنها اهرمی برای جلوگیری از تخلفات شهری نیست، که تازه برخی از شهروندان را به حرکت در مسیر بی قانونی با اطمینان خاطر از این همه ناآگاهی سوق می دهد. البته که در این زمینه باید مشکلاتی مانند نظافت ضعیف شهرهایی که بعضا از این نظر در کشور زبانزد بودند، عدم توانمندی در نگهداری فضای سبزشهرهایی که سالیانه تعداد زیادی میهمان نوروزی و تابستانی را در خود جای می داد و ... را نیز به این لیست اضافه کرد.

 

 

به قلم رضا صاحی پژوه