به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، شورای برنامه ریزی استان به صورت ویژه با بررسی «مشارکت استان در تهیه و تدوین برنامه پنج ساله هفتم توسعه» و با حضور استاندار اصفهان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری، طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و سایر اعضا برگزار شد.
در این نشست سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان هم افزایی و تعامل دستگاه های اجرایی در تدوین برنامه پنج ساله هفتم توسعه را موجب پیشرفت و آبادانی کشور دانست و گفت: از نقاط عطف مدیریت کشور موضوع قرار دادن برنامه پنج ساله هفتم توسعه است که مسیر را برای حل کردن مشکلات آینده باز می کند و بسیار راه گشا خواهد بود.
استاندار اصفهان عنوان کرد: نباید این برنامه به نحوی تنظیم شود که باری به مسئولیت های دولت اضافه شود. به همین دلیل برنامه هفتم توسعه بایستی با ظرافت، دقت و به صورت کارشناسی تنظیم شود.
وی یادآور شد: در تنظیم این احکام نباید نگاه سازمانی و بخشی داشته باشیم بلکه احکام به صورت کلی تنظیم می شوند تا سُکان هدایت کشور را به دست بگیرند.
مرتضوی خاطرنشان کرد: احکام بایستی به گونه ای تنظیم شود که پوشش و پایداری لازم را در طول برنامه ادامه دهد و مسیر حرکت کشور را روشن کند.
وی ادامه داد: احکام برنامه هفتم توسعه محدود به بخش و دستگاه خاصی نیست بلکه برای زندگی مناسب در جنبه های مختلف آحاد مردم تنظیم می شود. اگر جنبه های مختلف را در نظر نگیریم نمی توانیم انتظار پیشرفت همه جانبه داشته باشیم.
استاندار اصفهان گفت: لازم است همه جوانب استان بر اساس حوزه های تمدنی، اولویت ها، نگاه آمایشی به سرزمین و … در این برنامه لحاظ شود.
مرتضوی با تأکید بر دخیل کردن مردم در فرایند مختلف برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: این موضوع از موارد مورد تأکید ریاست جمهوری است و بایستی حضور موثر مردم نیز در این برنامه دیده شود./انتهای پیام