به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز/ به قلم سلمان زین العابدین*

آقای شهردار ...
در فرصت های مختلف بارها متذکر شدیم که کار فرهنگی خوب است اما به شرط اینکه در جای مناسب با مجری مناسب و برنامه و دورنمای هدفمند اتفاق بیفتد.
بارها فریاد زدیم که اولویت مدیریت شهری، اول شهر---داری است و دوم مسئولیت های اجتماعی و فرهنگی.

برخی دوستان و اعضا تیم مشاورین حضرتعالی، ضمن تاخت و تاز و متلک پرانی به منتقدین ، داستان های زیبایی از روش های نوین شهر---داری با استفاده از اقدامات فرهنگی بر گوش منتقدین کوبیدند و فریاد زدند ای منتقدین خاموش باشید زیرا شهر یک موجود زنده است و ممکن است با فریادهای شما از خواب بیدار شود.

خلاصه از ما اصرار و از دوستان شما انکار.

آقای شهردار...
اگر به حرف دوستان خود قائل هستید که شهر یک موجود زنده است پس باید بدانید موجود زنده هم نیاز به غذای جسم دارد و هم غذای روح.
از شما شهردار بزرگوار فرهنگی تقاضا داریم بر سر ما منت نهید و بفرمایید تا کنون برای ترمیم روح و جسم این موجود زنده چه کرده اید؟

تا آنجا که هر عقل سلیم می گوید، شهر---داری نیازمند برنامه ریزی در همه موضوعات مدیریت شهری است.
برنامه ریزی برای امور عمرانی، خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک، امور مالی و اقتصادی و منابع انسانی، امور فرهنگی و اجتماعی.
همانطور که ملاحظه می کنید مسائل اجتماعی و فرهنگی فقط بخشی از شهر---داری است.
فراموش نکنید که شهر---داری یک کار تخصصی است نه سیاسی.

آقای شهردار...
ما در پیگیری حقوق شهروندان با هیچ احدی تعارف نداریم.
متاسفانه جنابعالی در خصوص اقدامات فرهنگی اجتماعی اثرگذار برای ترمیم روح شهر هنوز برنامه شفافی ارائه نکردید.
پس حداقل در مورد برنامه های خود برای سایر امور شهر---داری با مردم شفاف باشید.
خوب است برای شروع توضیحاتی در مورد نحوه انتخاب معاونین شهردار ارائه بفرمایید.
در مورد تخصص کاری ، سوابق مرتبط ، تحصیلات و شاخصه های بارز مدیران ارشد شهرداری برای مردم شفاف سازی بفرمایید.

آقای شهردار...
شفافیت حق مردم است.
لطفا برای احترام به حقوق مردم، پاسخ بدهید.
حال اصفهان خوب نیست.
لطفا کاری کنید.
پرسش های ما همچنان ادامه دارد.

* مدیر مرکز ترویج حقوق شهروندی استان اصفهان