به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز، سریال گیل‌دخت که از شبکه‌های یک و آی فیلم روانه آنتن می‌شود با 38.3 درصد بیننده خالص در صدر جدول پربیننده‌ترین سریال‌های نیمه دوم اسفند قرار دارد. بیننده خالص یعنی مخاطبانی که به هر نحوی از شبکه‌های یک و آی فیلم به صورت مجزا یا گاهی از یک شبکه، آن را دنبال کرده اند. از میان بینندگان خالص سریال گیل‌دخت نیز 88.3 درصد در حد زیاد از آن رضایت داشته اند.

سریال شهباز از شبکه یک با 20.9 درصد، حبیب از شبکه 2 با 18.6 درصد در رتبه‌های بعدی پربیننده‌ترین سریال‌های تلویزیونی قرار دارند.

نکته جالب توجه اینکه شهباز از 14.5 درصد در اوایل بهمن به 20.9 درصد در اواخر اسفند رسید و مخاطبان سریال حبیب نیز از 11.5 درصد در اوایل اسفند به 18.6 درصد در اواخر همین ماه رسیدند./انتهای پیام