به گزارش پایگاه خبری تحلیلی همراز و به نقل از شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان هاشم امینی با اشاره به منابع جایگزین برای تامین آب شرب مردم در اصفهان گفت: درست است به دلیل کاهش بی سابقه حجم ذخیره سد زاینده رود برای تامین آب شرب پایدار مردم، درصدد منابع جایگزین هستیم اما این امر دلیل بر کاهش کیفیت و سلامت آب شرب در اصفهان نیست چرا که همه روزه مراکز ذی صلاح، منابع آب شرب را مورد بازرسی و آزمایش های میکروبی و شیمیایی قرار می‌دهند.

مهندس هاشم امینی اعلام کرد: همه روزه نظارت مستمر از سوی مسئولان امر در شرکت آب وفاضلاب و مراکز بهداشت استان بر کیفیت آب شرب استان انجام می‌گیرد و به رغم کاهش حجم ذخیره سد زاینده رود و شناسایی وایجاد منابع جایگزین، نظارت کیفی بر منابع آب شرب جدی تر دنبال می شود؛ زیرا خط قرمز وزارت نیرو و به تبع آن شرکت آبفا استان اصفهان کیفیت آب شرب است.

وی با تایید کیفیت آب شرب شهرها و روستاهای تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ افزود: در حال حاضر ۵۶ شهر و۳۰۰ روستا در استان اصفهان تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار دارند که با کاهش حجم ذخیره سد زاینده رود برای تامین آب شرب جمعیتی بالغ بر چهار میلیون نفر چاره‌ای جز استفاده از منابع جایگزین مانند چاه‌ها نیست؛ اما این اطمینان به مردم استان داده می‌شود که آب شربی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد عاری از هر گونه آلودگی میکروبی و مطابق با شاخص‌های استاندارد آب شرب تعریف شده از سوی مراکز ذی صلاح است.

مزه آب طبیعی است

امینی با ابراز اطمینان از اعمال نظارت دقیق برکیفیت آب شرب و بهره‌گیری از آزمایشگاه‌های معتبر و مجهز شرکت آبفا و شبکه بهداشت استان، از مردم اصفهان درخواست کرد به هیچ وجه نگران سلامتی و کیفیت آب شرب نباشند.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان تغییر مزه آب را طبیعی خواند و تصریح کرد: مسلم است که طعم و مزه آبی که از چاه ها تامین می شود تفاوت ناچیزی با طعم آب طرح داشته باشد و این امر ناشی از ذائقه افراد است و مربوط به کیفیت آب نیست، زیرا شرکت آبفا استان اصفهان در هر شرایطی آب شرب با کیفیت مطلوب را دراختیار مردم قرار می دهد.